20.7.2023 10:28:05
ŽĎAS:: Najväčší manipulátor úspešne odovzdaný zákazníkovi

Prečítali
sme za vás


V októbri boli vo firme WHHI Wuhan v provincii Hubei v centrálnej oblasti Číny dokončené skúšky najväčšieho manipulátora ŽĎAS, dodaného pod označením QKK 100.

K prvým kontaktom so zákazníkom došlo už v roku 2007 pri príležitosti veľrhu CIMT v Pekingu. Firma WHHI Wuhan je súčasťou koncernu China Shipbuilding Industry, ktorá s viac než 70 tisíc zamestnancami produkuje dielce pre lodnú a námornú dopravu.
Podnik v meste Wuhan, v ktorom bol manipulátor realizovaný, je zhruba rovnako veľký ako akciová spoločnosť ŽĎAS, dokonca s podobným zameraním na metalurgiu a strojársku výrobu.
Mesto Wuhan leží asi 300 km západne od Šanghaja. Patrí medzi stredne veľké čínske mestá, čo v ich realite zodpovedá zhruba 10 miliónom obyvateľov.
Vo vybavení novej haly je samozrejme podpri manipulátore ŽĎAS aj lis pre voľné kovanie sily 80 MN, dodaný kórejskou firmou HBE. Zákazník sa na dodávke podieľal výrobou koľajišťa manipulátora. To všetko je potom riadené spoločným integrovaným systémom, vytvoreným v spolupráci firiem ŽĎAS a HBE.
Vzhľadom na veľkosť vlastného zariadenia manipulátora nemohli byť – samozrejme - urobené kompletné skúšky našej montáže a tak sa musel rad problémov riešiť až na mieste u zákazníka. Vďaka úsiliu našich technikov a šéfa montérov, ktorý riadil celú výstavbu, sa podarilo všetky problémy vyriešiť k spokojnosti zákazníka. S abnormálnymi rozmermi celého zariadenia boli spojené i väčšie nároky na samotnú expedíciu, najväčšie jednotlivé dielce vážili až 80 ton, a tak boli ako nadrozmerné náklady prevážané za pomoci návesov do prístavu v Hamburgu a odtiaľ do Číny.
Dňa 10. novembra bolo podpisom záverečného protokolu celé zariadenie úspešne odovzdané zákazníkovi.


Manipulátor QKK 100 vo firme WHHI Wuhan je meradlom súčasných možností výrobného potenciálu firmy ŽĎAS, a.s.
Autor (zdroj): Ing. Pavel Ondráček, OST ŽĎAS, a.s.