20.7.2023 12:46:47
Ďakujeme


Dovoľte mi v mene svojom, ale aj v mene celej našej rodiny, poďakovať Ing. Vladimírovi Sotákovi, predsedovi Predstavenstva a generálnemu riaditeľovi ŽP, za nezištnú pomoc a osobitnú angažovanosť, s akou sa nám snažil uľahčiť ťažkú situáciu od prvých chvíľ, kedy nášmu Romanovi diagnostikovali ťažké ochorenie. Aj vďaka vašej pomoci pán generálny riaditeľ, ho lekári vrátili späť do života, a aj keď dnes už nie je medzi nami, prežil ešte pekných šestnásť rokov. Ďakujeme vám aj za pomoc pri jeho hospitalizácii v predvianočnom čase uplynulého roka. Hoci náš syn svoj boj o život prehral, vedomie vašej podpory nám zmiernilo žiaľ pri jeho posledných chvíľach.
V mene celej rodiny vám do budúcnosti prajem pevné zdravie, veľa elánu, Železiarňam Podbrezová pod vašim vedením veľa úspechov, aby vaša ochota pomôcť mohla prísť všade tam, kde je potrebná.

Anna Gajdošíková

Autor (zdroj): Anna Gajdošíková