20.7.2023 12:47:17
Výherca prvého kola súťaže O cenu predsedu Predstavenstva ŽP

Výhercom prvého kola súťaže O cenu predsedu Predstavenstva ŽP, venovanej 175. výročiu založenia podbrezovských železiarní, sa stal Jozef Giertl z energetiky. Cenu výhercovi odovzdala Ing. Věra Buláková, riaditeľka ŽP BYTOS s.r.o. Na našu otázku, čo ho podnietilo k zapojeniu sa do súťaže konštatoval, že história ŽP je veľmi zaujímavá a rád sa dozvedá nové veci. Súťažia aj s manželkou a určite budú pokračovať.

F: I. Kardhordová
Autor (zdroj): Redakcia