20.7.2023 12:46:19

~ Jedálne lístky ...
Články z čísla: 12/2008
            PDF verzia
Za účasti prezidenta Ivana Gašparoviča: Prijatí do rodiny železiarov Valné zhromaždenie Hradný zvon sa opäť rozozvučal. Cena pre ŽP EKO QELET, a.s. za linku na spracovanie autovrakov Bilancia májových výsledkov: Ceny strategických surovín neustále rastú Automatizovaný sklad rúr v ťahárni rúr - 2. etapa Nový Hyster Guvernér NBS: „Pripisovať zdražovanie zavedeniu eura je absolútne neodôvodnené“ Medzinárodná konferencia: Kvalita v príprave - úspech v praxi Poďakovanie Predstavenstvu Železiarní Podbrezová a.s. a vedeniu Súkromného SOU hutníckeho ŽP Medzinárodný deň detí Mesiac kultúrneho dedičstva v Železiarňach Podbrezová a.s. ... Múzeá sú tu pre vás Dynamický rok Dychovej hudby ŽP a.s.: VIEDENSKÝ FESTIVAL Blahoželáme jubilantom – júnovým K Medzinárodnému dňu darcov krvi: Vyjadrujeme im svoj obdiv a poďakovanie. Rodinné zdravie: Včela, osa, sršeň... Letmý pohľad späť ... Román na pokračovanie: DIEVČA S MOTORKOU XXXV. časť Inzertná služba, oznamy V máji odišli do dôchodku Spomienky a poďakovania Cestovný ruch v našom okrese Pozývame vás: Horehronské múzeum v Brezne, ... 35. ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ, ... Gemini bar Brezno Putovný pohár generálneho riaditeľa ŽP a.s. získala ZŠ Pionierska 4 Traja majstri šprintu ... Nové národné rekordy Aj medzi seniormi úspešný Košice - Tatry - Košice. Z letného biatlonu Z bežeckých tratí Nevydarený záver Jedálny lístok 16. - 22. júna 2008 & 23. - 29. júna 2008

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [Železiarne Podbrezová a.s.]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Automatizovaný sklad rúr v ťahárni rúr - 2. etapa

Päť rokov po ukončení prvej etapy, od začiatku roka 2008, prebiehala v prevádzkarni ťaháreň rúr, v hale číslo 6, investičná akcia - výstavba automatizovaného expedičného skladu rúr - druhá etapa. Šlo o výstavbu dvoch samostatných skladov na skladovanie dlhých presných rúr, až do dĺžky 15,6 metra, resp. krátkych rúr od dĺžky 3 metrov.
Po štyri a pol mesiaci intenzívnych prác sa 14. mája 2008 začalo so skladovaním dlhých rúr v skúšobnej prevádzke a následne v ďalšom týždni aj so skladovaním krátkych rúr.


Ilustračné foto: Anna Nociarová

Po skúšobnej prevádzke bol automatizovaný expedičný sklad 28. mája odovzdaný do trvalej prevádzky. Ukončením investičnej akcie dostala prevádzkareň ťaháreň rúr do užívania dva nové sklady, každý s kapacitou 340 úložných miest, s možnosťou uskladňovania polovičných dĺžok, čím sa zvýši množstvo úložných miest.
Po ukončení druhej etapy je možné v expedícii ťahárne rúr, v dielni 2, skladovať všetky presné rúry od dĺžky 3 až do dĺžky 15,6 metra, čím sa zníži počet manipulácií s jednotlivými balíkmi v úpravni a hlavne v expedícii. To by malo napomôcť k urýchleniu nakládky presných rúr pre našich odberateľov.
Ďakujem všetkým pracovníkom úpravne a expedície prevádzkarne ťaháreň rúr za vynaložené zvýšené úsilie pri zabezpečovaní plynulej expedície počas výstavby nového automatizovaného skladu rúr.

Na snímke A. Nociarovej Štefan Bobok − skladník hotovej výroby.


Autor (zdroj): Ing. Marián Makuch