20.7.2023 10:28:12
S Jozefom Krellom, riaditeľom ŽP GASTRO servis, s.r.o.


Prídavok stravníkov potešil

Záujmom spoločnosti ŽP GASTRO servis je nielen rozširovať sortiment výrobkov, ale aj neustále skvalitňovanie výroby. Po získaní certifikátu HACCP zameraného na systém riadenia kvality pre hygienické znaky požívatín a jedál v roku 2002, v roku 2009 získala ďalší, podľa normy 22 000 – 2005. Tento systém manažérstva bezpečnosti potravín vydáva SGS Slovakia, s.r.o. a 28. januára 2011 uskutočnila v našej dcérskej spoločnosti dohľadový audit, ktorý podľa slov jej riaditeľa Jozefa Krellu dopadol úspešne a spoločnosť má aj naďalej oprávnenie používať ho.

Je tradične známe, že táto dcérska spoločnosť sa snaží vychádzať zákazníkom v ústrety aj rôznymi novinkami.Tak ako každá firma postihnutá hospodárskou krízou v roku 2009, ani s. r. o. ŽP GASTRO servis neprežívala toto obdobie bez známok strát.

Vlani sa síce situácia podstatne zlepšila, aj tak však podľa slov jej riaditeľa nedosiahli čísla z predkrízového obdobia. V inováciách a rozširovaní svojich služieb však nezaostali a aj vlani vyšli s rozšírením ponúkaného sortimentu jedál o dva druhy. Dnes sme sa riaditeľa spoločnosti opýtali:

Ako hodnotíte tento krok po niekoľkomesačnom zavedení?

- Myslím, že stravníkov tento krok potešil, o čom svedčí veľký záujem najmä o bagety. Druhé jedlo, pozostávajúce z nejakého druhu mäsa a pečiva nie celkom zaujalo a preto uvažujeme o zmene – chceme ponúknuť zamestnancom balíček pozostávajúci z mliečnych výrobkov. Našu ponuku sme rozšírili aj o chladené pizze, záujemcovia si môžu vybrať z desiatich druhov a teší ma, že dopyt je veľký.

Od 1. februára ste stravníkov opäť prekvapili.
- Obnovili sme tzv. prídavok k strave, zatiaľ vo forme keksov a uvažujeme o ovocí, jogurtoch, možno aj o koláčikoch, všetko závisí od ceny.

Máte pocit, že vaši stravníci sú spokojní?
.- Iste všetkých uspokojiť nie je možné. Ak však za meradlo spokojnosti beriem počet sťažností, musím konštatovať, že hoci sa sem tam nejaká malá sťažnosť vyskytne a my sa ju snažíme hneď vyriešiť, vcelku vládne medzi stravníkmi spokojnosť.

Autor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová