20.7.2023 12:46:43
Detské tábory v Repišti pre deti zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s.

Termíny:
I. turnus: 1. – 15. júla 2011 CHATA U DANIELA
Program: Piráti na konci sveta + Pážatá magických svetov (zároveň spoločný program)


II. turnus: 4. – 18. augusta 2011 CHATA U DANIELA
Program: Údolie čarodejníkov + Tajomná ríša škriatkov (zároveň spoločný program)

AKO SA PRIHLÁSIŤ?
Každý rodič, zamestnanec ŽP a.s., ktorý má záujem prihlásiť dieťa do letného tábora, svoju požiadavku nahlási predsedovi dielenského výboru OZ KOVO ŽP a.s. v príslušnej prevádzkarni, útvare, do 23. mája 2011. Burza poukazov sa uskutoční 24. mája 2011 v zasadačke personálneho odboru (3.posch.) o 12 hod.

  Ktoré deti môžu ísť do letného tábora?
  Do tábora môžu byť prihlásené deti vo veku od 8 do 15. rokov. Poukaz pre dieťa do letného detského tábora prizná zamestnávateľ nezaopatrenému dieťaťu zamestnanca (v súlade s § 3 a 4 zákona č.600/2003 Z.z. v platnom znení). Rodičovský poplatok za jedno dieťa je 5 € za jeden pobytový deň, čiže spolu 70 €. Rozdiel medzi hodnotou poukazu (ktorú tvorí cena rekreácie a doprava) a poplatkom rodiča – zamestnanca ŽP a.s., bude zdanený podľa platných daňových predpisov (zhruba 35 € ).
  Zamestnancovi na požiadanie bude umožnené poplatok splatiť zrážkou zo mzdy na dvakrát. Osamelému zamestnancovi bude umožnené splatiť vyššie uvedený poplatok v štyroch zrážkach zo mzdy. Zamestnancovi, ktorému sa zúčastnili detskej rekreácie dve deti, bude umožnené splácanie zrážkou zo mzdy v štyroch splátkach (KZ 2011 odst. 3.4.1).

  Letné detské tábory zabezpečuje personálny odbor
  Ing. A. Schmidtová - Škultétyová,
  Kontakt: 048/ 6452818, e-mail : schmidtova@zelpo.sk

  Autor (zdroj): Ing. Škultétyová