20.7.2023 10:28:03
ŽP Rehabilitácia

Železiarne Podbrezová rozšírili oblasť starostlivosti o zamestnancov založením dcérskej spoločnosti ŽP Rehabilitácia, s.r.o., s účinnosťou od 1. apríla 2012.

Novovytvorená spoločnosť bude poskytovať laseroterapiu a rehabilitačné služby v rozsahu FYRES v.o.s., ktorá svoju činnosť ukončila a do budúcnosti ich plánujeme rozširovať o ďalšie služby.

O činnosti ŽP Rehabilitácia, s.r.o., sa podrobnejšie dočítate v niektorom z budúcich čísel.
Autor (zdroj): ŽP Rehabilitácia