20.7.2023 10:28:03
Bilancovali desaťmesačnú činnosť a vymieňali si skúsenosti

V piatok, 11. novembra 2011, sa v Dome kultúry ŽP a.s. uskutočnilo stretnutie vedenia, vedúcich stredísk a regionálnych zástupcov ŽP EKO QELET a.s., s vedením materskej spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., v zastúpení Ing. Vladimírom Sotákom, predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom a Ing. Marianom Kurčíkom, podpredsedom predstavenstva a ekonomickým riaditeľom. Za železiarne sa stretnutia ďalej zúčastnili Ing. Miroslav Domovec, CSc., vedúci oceliarne, Ing. Jozef Turis, vedúci odboru riadenia kvality, Ing. Miroslav Majer, vedúci nákupu šrotu, Bc. Zuzana Karaková, vedúca vstupnej kontroly a Igor Greguš, vedúci strediska šrotové pole.
Ing. Marian Kurčík vo svojom príhovore uviedol, že kvalita oceľového šrotu sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zlepšila. Ing. Miroslav Domovec, CSc., konštatoval, že za hodnotené obdobie (I. – X.) bolo vyrobených 315 tisíc ton ocele a v porovnaní s rokom 2010 vzrástol počet tavieb „A“ kategórie o 22 percent, a to svedčí o skvalitnení práce pri spracovaní oceľového šrotu. Vedúci oceliarne zároveň apeloval na pracovníkov dcérskej spoločnosti, aby sa viac zameriavali na separovanie farebných kovov. Ing. Miroslav Majer poukázal na fakt, že za uplynulých desať mesiacov ŽP EKO QELET dodal 167 tisíc ton oceľového šrotu, čo si vyžiadalo zabezpečenie logistiky v počte 3 500 vagónov a 1 300 automobilových súprav. Aj Ing. Jozef Turis deklaroval, že kvalita oceľového šrotu zo ŽP EKO QELET a.s. vzrastá a zaželal kolegom z dcérskej spoločnosti, aby v nastúpenom trende pokračovali.


Ing. Jozef Bánik, generálny riaditeľ ŽP EKO QELET a.s., a odborní riaditelia zhodnotili uplynulých desať mesiacov v číslach. Vymenoval investičné akcie, ktoré posunuli spoločnosť dopredu. Okrem iného spomenul dobudovanie strediska v Šuranoch, v Lodeniciach Komárno, vo Veľkom Mederi. Za vzorové označil dobudované stredisko v Trenčíne. V súčasnosti finišujú na výstavbe strediska v Prievidzi. Vyzdvihol vybudovaný bezpečnostný systém a konštatoval, že spoločnosť má vybudovaný najmodernejší sieťový kamerový systém. Dňa 9. novembra podpísala spoločnosť zmluvu o spolupráci s dcérskou spoločnosťou ŽP Bezpečnostné služby, s.r.o., ktorá sa bude starať o ochranu a bezpečnosť.


Dňa 10. novembra 2011 bola podpísaná majiteľmi materskej spoločnosti za súhlasu dcérskych spoločností ŽP EKO QELET a ŽP Bezpečnostné služby zmluva o komplexnej bezpečnosti všetkých 40 stredísk a zberní spoločnosti ŽP EKO QELET. Na snímke A. Nociarovej Mgr. Peter Suja, riaditeľ ŽP Bezpečnostné služby, s.r.o. a Ing. Jozef Bánik, generálny riaditeľ ŽP EKO QELET a.s. Ing. Jozef Bánik nám povedal: “Toto je jediné správne riešenie, pretože inak by sme museli našu bezpečnosť zveriť do rúk cudzích SBS. Nadväzujeme na všetko dobré, čo bolo v našej predchádzajúcej spolupráci.“

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová