20.7.2023 12:46:29
ŘEMESLO VYSOČINY 2016

Na Českomoravskej vysočine v Žďári nad Sázavou sa konala 20. – 23. februára 2016 krajská súťaž žiakov stredných odborných škôl: obrábačov kovov a mechanikov nastavovačov.

Súťaž sa konala pod patronátom kraja Vysočina. Najlepší sústružníci a programátori postúpili na celoštátnu súťaž v Českej republike „Zlaté české ručičky“. Na objektívny priebeh súťaže dohliadali odborníci z praxe, z firmy Pramet Šumperk a zo spoločnosti ŽĎAS a.s. Žďár nad Sázavou. Súťaže sa zúčastnilo osem dvojčlenných družstiev, z toho šesť z Českej republiky a dve zo Slovenska. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo na mestskej radnici za účasti predstaviteľov kraja, mesta, spoločnosti ŽĎAS a.s. a usporiadateľskej školy. Našu školu v príjemnom prostredí Vyššej odbornej školy a Strednej priemyslovej školy v Žďári nad Sázavou reprezentovali žiaci druhého ročníka Martin Majerník a Peter Jamriška. Napriek silnej konkurencii starších a skúsenejších žiakov zo škôl s dlhou strojárskou tradíciou zanechali svojím výkonom sympatický dojem a získali cenné skúsenosti do ďalšieho života. Zaslúžia si naše poďakovanie a podporu v ďalšom odbornom i osobnostnom raste. Poďakovanie patrí usporiadateľskej škole za bohatý a náučný program pre sprevádzajúcich pedagogických pracovníkov v podobe exkurzií do veľmi zaujímavých prevádzok domácich firiem ENPEKA, HETTICH a ŽĎAS a.s.

Na Českomoravskej vysočine v Žďári nad Sázavou sa konala 20. – 23. februára  2016 krajská súťaž žiakov stredných odborných škôl: obrábačov kovov a mechanikov nastavovačov.
Autor (zdroj): Ivan Majer