20.7.2023 10:45:00
S Ing. Jozefom Čerňanom, vedúcim energetiky

Pri chladení časti potrubia nového odprášenia oceliarne vzniká odpadové teplo, ktoré naši energetici využívajú na vykurovanie v starom závode. V prvej etape na takéto kúrenie napojili administratívne budovy energetiky, oceliarne a ďalších priestorov napájaných zo starej veľkej kotolne - budovy ekonomického úseku, údržby oceliarne a priestory v hale zariadenia plynulého odlievania ocele. Odvtedy uplynul takmer rok a my sme sa opýtali Ing. Jozefa Čerňana, vedúceho energetikyNapĺňajú sa vaše očakávania?

-Chladenie časti potrubia nového odprášenia je riešené sústavou šiestich doskových výmenníkov tepla vo výmenníkovej stanici. Štyri sú napojené na systém chladiacej vody oceliarne a dva výmenníky umožňujú odobrať a využiť teplo vznikajúce pri chladení odsávacieho potrubia odprášenia. Výkon jedného výmenníka je 2,2 megawattu, pri inštalovaných dvoch výmenníkoch je možné takto odobrať a využiť 4,4 megawattu tepla. Pre využitie „odpadného“ tepla je potrebné do každej kotolne inštalovať ďalší výmenník tepla a potrubný prívod – prípojku z výmenníkovej stanice.
V prvej etape bol k využitiu „odpadného“ tepla inštalovaný výmenník tepla v kotolni administratívnej budovy energetiky s výkonom 225 kilowattov a v kotolni starého závodu 540 kilowattov, prostredníctvom ktorých sme zabezpečili vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody v objektoch napojených na tieto kotolne.
Aj keď bola miernejšia zima, pri projektovanom teplotnom spáde 80/55 stupňov Celzia vody z výmenníkovej stanice odprášenia bolo zabezpečené vykurovanie budov bez prikurovania zemným plynom v kotolniach krátkodobo do vonkajšej teploty zhruba 9 stupňov Celzia.
Za obdobie približne jedného roka sme ušetrili využitím „odpadného“ tepla 136 800 metrov kubických zemného plynu.


Desiateho októbra ste spustili druhú etapu napojenia. O ktoré budovy ide?
-V druhej etape využitia „odpadného“ tepla bude pripojených ďalších osem plynových kotolní v budovách personálneho úseku, múzea, sociálnej časti haly bývalej zvarovne rúr veľkých priemerov, vstupnej rozvodne Planier, zásobovania, výpočtového strediska, sociálnej budovy údržby oceliarne a budovy Domu športu.
V súčasnosti je využívané „odpadné“ teplo na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody už v prvých troch budovách (v budovách personálneho úseku, múzea, sociálnej časti haly bývalej zvarovne rúr veľkých priemerov). Ukončenie druhej etapy plánujeme do konca októbra.
V druhej etape predstavuje využívaný výkon výmenníkov vo všetkých kotolniach 1 618 kilowattov, spolu využitie „odpadného“ tepla realizované v I. a II. etape bude 2 383 kilowattov.


Blíži sa zima. Tá vlaňajšia síce bola veľmi mierna, ale predsa, nech bude akákoľvek, treba sa na ňu pripraviť. V čom spočívajú prípravy energetiky na toto ročné obdobie?
-Energetika pred vykurovacím obdobím vykonala pravidelné prehliadky a opravy plynových kotolní, výmenníkových staníc a rozvodov tepla na vykurovanie. Ide o pravidelnú činnosť, ktorá sa riadi súborom tzv. zimných opatrení.
V teplárni nového závodu v súčasnosti prebieha montáž nového parného kotla s horákom na zemný plyn s výkonom 18 t/h, od firmy Bosch, zároveň prebieha kontrola technologického zariadenia kotlov s kombinovanými horákmi na spaľovanie zemného plynu a vykurovacieho oleja pre prípad obmedzujúcich regulačných stupňov v dodávkach zemného plynu.Výmenníky pre využitie „odpadného“ tepla vo výmenníkovej stanici odprášenia oceliarneNovovybudované potrubie využitia „odpadného“ tepla z výmenníkovej stanice odprášenia oceliarne.
F: I. Kardhordová
.Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová