20.7.2023 10:27:54
Dedičstvu našich predkov sme opäť venovali pozornosť

„... o rok sa tu stretneme zas“Z návštevy členov Predstavenstva Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 17. mája 2012

Už po deviaty raz sme Medzinárodným dňom pamiatok 18. apríla odštartovali mesiac venovaný kultúrnemu dedičstvu. V tomto roku sme pripravili besedy a prednášky na tému „Hrad a jeho rekonštrukcia v etapách.“ Záujem účastníkov troch prednášok, ktoré sa uskutočnili v Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP a Súkromnom gymnáziu ŽP a v Základnej škole v Podbrezovej, o túto najstaršiu pamiatku nášho regiónu vyústil do následnej návštevy hradu.
Mesiac venovaný kultúrnemu dedičstvu bol opäť zaujímavý rôznorodosťou záujmov, ale i individuálnych návštev, ktoré zaujali nielen sprístupnené expozície múzea, ale formou exkurzie mnohí využili aj možnosť vidieť výrobné prevádzkarne podbrezovských železiarní – oceliareň a valcovňu bezšvíkových rúr.
S históriou hutníctva na Horehroní, cielene podbrezovských železiarní, sa oboznámil aj pedagogický zbor Strednej odbornej školy pod Bánošom z Banskej Bystrice, ktorý sprevádzal francúzskych študentov, žiaci Základnej školy s materskou školou z Nemeckej, ale aj členovia Predstavenstva Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
Vyvrcholením plánovaných podujatí bol 12. máj, v ktorom boli brány hutníckeho múzea otvorené pre všetkých. Už tradične sa ho zúčastnili naši zamestnanci so svojimi rodinnými príslušníkmi, bývalí zamestnanci a široká verejnosť. Deň otvorených dverí bez našich dôchodcov si už nevieme predstaviť a tak, ako sme sa na nich tešili my, odozva z ich strany bola rovnaká. V múzeu sa stretli aj tento rok so svojimi spolupracovníkmi, zaspomínali si na časy prežité v podbrezovských železiarňach a so slovami „...o rok sa tu stretneme zas...“ sa s nami rozlúčili.
Medzinárodným dňom múzeí a galérií skončil mesiac venovaný priemyselnému dedičstvu, ale aj životu hutníkov tejto najstaršej slovenskej firmy a my už dnes kujeme plány, čím vás o rok prekvapíme.


Deň otvorených dverí Hutníckeho múzea ŽP bol príležitosťou nielen načrieť do histórie, ale aj milých stretnutí s bývalými kolegami a zaspomínať si na zašlé časy...
Privítali sme aj francúzskych študentovBesedy prebiehali v našich súkromných školách 23. a 27. apríla a v ZŠ Podbrezová 7. mája 2012

Vnúčika zaujímalo, kde robil jeho prastarý a starý otec, tety, ujovia a v súčasnosti aj otecAutor (zdroj): Viera Kúkolová