20.7.2023 11:00:13
S Jozefom Krellom, riaditeľom ŽP GASTRO servis, s. r. o.

O poznatkoch a úspechoch na veľtrhu Danubius Gastro


Dcérska spoločnosť ŽP GASTRO servis s.r.o. sa zúčastnila 20. ročníka medzinárodného veľtrhu Danubius Gastro v Bratislave. V rámci sprievodných podujatí sa konala aj medzinárodná súťaž O najlepší Bratislavský rožok a O najlepšie brioškové tvary z kysnutého cesta. Jozefovi Krellovi, riaditeľovi dcérskej spoločnosti, blahoželá a cenu odovzdáva primátor Bratislavy Milan Ftáčnik a predseda Cechu pekárov regiónu západného Slovenska Vojtech Szemes – čítajte na 4. strane.

Kľúčovým poslaním dcérskej spoločnosti ŽP GASTRO servis je zabezpečenie stravovacích služieb pre zamestnancov, v predmete činnosti však majú aj výrobu a predaj mrazených jedál, polotovarov, zabezpečujú party servisné služby, atď. Rokmi sa stalo už tradíciou, že riaditeľ tejto spoločnosti stále hľadá nové cestičky a snaží sa držať aktuálny trend. Jednou z foriem, ako prísť k novým poznatkom a zároveň sa dostať aj do povedomiaširokej verejnosti, je prezentácia na veľtrhoch a výstavách. V dňoch 24.až 27. januára 2013 sa takáto príležitosť naskytla. V bratislavskej Inchebesa uskutočnil 20. medzinárodný veľtrh gastronómie Danubius Gastro, na ktorom nechýbal stánok ŽP GASTRO servis, s.r.o.a medzi návštevníkmi ani 40 členný zájazd pracovníkov tejto spoločnosti, ktorí tiež vycestovali za poznaním. O priebehu veľtrhu a sprievodných akciách sme sa zhovárali s riaditeľom dcérskej spoločnosti ŽP GASTRO servis, s.r.o., Jozefom Krellom:

Čo ste vystavovali na tohtoročnom veľtrhu?

-S mrazenými výrobkami máme dlhoročné skúsenosti. Náš odbyt týchto výrobkov bol poznamenaný krízou a pokles záujmu viedol k zníženiu produkcie tohto sortimentu. Je preto našim cieľom oživiť trh a dostať sa na predkrízovú úroveň. Viedli sme rokovania s firmou Ryba zo Žiliny, ktorá distribuuje mrazený tovar po celom Slovensku a verím, že budúcnosť potvrdí naše správne rozhodnutie. Našou horúcou novinkou sú pravé Bratislavské rožky, ktoré sú súčasťou zoznamu regionálnych výrobkov chránených Európskou úniou.

Čo bolo pre vás inšpiráciou?

-Schvaľovací proces uznania výnimočnosti tohto výrobku trval zhruba päť rokov a inicioval ho Cech pekárov a cukrárov Západoslovenského kraja. Predsedu tohto cechu Vojtecha Szemesa poznám už možno dvanásť rokov z rôznych gastronomických výstav, veľmi si ho vážim a tak ma napadlo zaoberať sa hlbšie touto myšlienkou. Podarilo sa mi zohnať originálnu receptúru a začali sme skúšať Bratislavské rožky piecť. Pod vedením Cechu pekárov a cukrárov ZSK sme absolvovali aj školenie a na tohtoročnom veľtrhu sme si trúfli predviesť naše rožky aj v súťaži.

Prezradíte aj niečo viac?

-Bol to už 7. ročník medzinárodnej súťaže „O najlepší Bratislavský rožok“, pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorého usporiadateľom bol Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska. Našu spoločnosť v súťaži reprezentovali Mária Krajčiová a Andrea Belková. Konkurencia bola pomerne silná, s medzinárodnou účasťou. Naše súťažiace mali síce výhodu, že mohli priebeh pozorovať, pretože ony súťažili len v piatok, ale na druhej strane, svoje určite zohrala tréma, obavy zo zvládnutia „cudzích“ zariaden, a tak sme v tejto kategórii nezískali hodnotené umiestnenie. Musím však konštatovať, že už aj to, že sme mali možnosť po dlhých rokoch opäť súťažiť, bolo pre nás obrovským prínosom.

Diplom ste si však priniesli.

-Súťažili sme aj v medzinárodnej súťaži „O najlepšie brioškové tvary z kysnutého cesta,“ kde sme zožali úspech. Andrea Belková získala pekné druhé miesto za takmer dokonalé dielo.

S akými poznatkami ste opúšťali tohtoročný veľtrh Danubius Gastro?

-Výrobe Bratislavských rožkov sa chceme venovať aj naďalej, treba však vziať do úvahy, že to je výrobok náročný na množstvo a kvalitu surovín, ide o ručnú prácu a to všetko zvyšuje cenu tohto výrobku.Uvažujeme, že naše brioškové pečivo by mohlo nahradiť pečivo v bufetovom predaji, ktoré momentálne zabezpečujeme dodávateľskými firmami. Ale pýtate sa na poznatky. Stretli sme mnoho ľudí, vypočuli mnoho rôznych námetov a skrsla z toho opäť nejaká myšlienka. My vyrábame sortiment pre bezlepkovú diétu. Len v hlavnom meste je okolo 25 tisíc celiatikov, a to je pre nás nová výzva...

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová