20.7.2023 10:44:55
Precvičenie havarijného plánu


v zmysle zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných haváriíV kyslikárni simulovaný únik kvap. kyslíka

V priestoroch kyslikárne bol simulovaný kontinuálny únik kvapalného kyslíka zo zásobníka FEROX na spevnenú plochu pod zásobník

Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií ustanovuje podmienky a postup pri prevencii závažných priemyselných havárií v podnikoch s prítomnosťou vybraných nebezpečných látok a na obmedzovanie ich následkov na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok.
V zmysle tohto zákona je aj akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová povinná v starom závode, situovanom v katastrálnom území obce Podbrezová, uskutočňovať pravidelné precvičovanie havarijných situácií podľa havarijného plánu, najmenej raz za tri roky.

V stredu 27. mája 2015 v čase od 9. do 10. hod. bolo takéto precvičenie vykonané v priestoroch kyslikárne, kde bol simulovaný kontinuálny únik kvapalného kyslíka zo zásobníka FEROX na spevnenú plochu pod zásobník.
V rámci cvičenia bolo nutné uzatvoriť štátnu cestu I/66 v obci Podbrezová od 121,00 do 123,00 km, ktorá predeľuje areál firmy.
Na uzávierku cesty I/66 bolo Okresným úradom Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydané Rozhodnutie vo veci povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácii. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 25. mája 2015.
Precvičenie prebehlo podľa detailne spracovaného plánu cvičenia. Na cvičení sa zúčastnili zásahová jednotka závodného hasičského útvaru, dcérska spoločnosť ŽP Bezpečnostné služby s.r.o., v spolupráci s podnikovým dispečingom a ostatnými odbornými útvarmi.
Pri uzatvorení cesty prvej triedy I/66 bola precvičená súčinnosť pracovníkov ŽP Bezpečnostné služby s.r.o. a štátnej polície. V dôsledku jej uzatvorenia došlo k zdržaniu cestnej premávky na tomto úseku, kde stáli v kolónach stovky motorových vozidiel.
Všetky zúčastnené zložky na precvičení havarijného plánu splnili stanovené technické a organizačné opatrenia na zdolanie prípadného úniku kyslíka a na obmedzenie jeho následkov na území podniku.


Uzatvorenie cesty

V dôsledku uzatvorenia cesty došlo k zdržaniu cestnej premávky na tomto úseku. F: I. Kardhordová
Autor (zdroj): Ing. Igor Veverka, Pbžp