20.7.2023 12:47:09
Pozvánky


● Dni mesta Tisovec
26. júna: o 9. hod. v klubovni MsKS workshop: Ovečka, ovečka trojaký úžitok, o 10. hod. v Evanjelickom gymnáziu otvorenie Fitness parku, o 14. hod. v obradnej sieni MsÚ krst knihy Milana Slabeja „Tisovec v obrazoch“, o 16. hod. v kinosále MsKS slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva s odovzdávaním ďakovných listov, cien primátora a ceny mesta, udeľovanie čestného občianstva...
27. júna: 12. hod. volejbalový turnaj O pohár primátora mesta v telocvični ZŠ, o 19. hod. divadelná premiéra: DS Daxner - B. S. Timrava - M. Lacko „Skon Paľa Ročku“.
28. júna: o 9. hod. Jarmok a Jarmok ľudových remesiel na Nám. Dr. V. Clementisa, od 8. do 12. hod. medzinárodné kotlíkové špeciality na nádvorí MsKS, o 14. hod. historický sprievod, o 17. hod. vystúpenie FS Podpoľanec, o 20. hod. koncert Petra Nagya a o 22. hod. tanečná zábava v spoločenskej sále MsKS.
● Do 27. júna je v Horehronskom múzeu v Brezne, v čase od 8. do 16. hod., inštalovaná výstava „Zbrane a zbroj“, venovaná 15-ročnej bojovej činnosti breznianskej skupiny historického šermu Berezun.
● Do 27. júna sú v synagóge v Brezne vystavené práce 19. ročníka medzinárodnej súťaže kresleného humoru a satiry „Bomburova šabľa 2014“. Témou tohto ročníka sú „Deti a mládež tretieho tisícročia.“ Výstava je sprístupnená v pondelok, stredu a v piatok v čase od 10. do 12. hod. a od 14. do 16. hod..


Autor (zdroj): Informačný bulletrin