20.7.2023 10:45:06
Nápad premenený na úspech

Dňa 12. novembra 2013 navštívil študentov Hutníckej fakulty predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová a.s., Dr. h. c. Ing. Vladimír Soták. Jeho dvojhodinová prednáška bola organizovaná Hutníckou fakultou v spolupráci s agentúrou Junior Chamber International - Slovakia. Prednášky sa zúčastnilo okolo tristo poslucháčov, okrem hutníkov bolo vidieť aj študentov z ostatných fakúlt TUKE.Návšteva generálneho riaditeľa prosperujúceho hutníckeho podniku so 173 ročnou tradíciou, ktorá je navyše spojená s nevšednou prednáškou je nepochybne výnimočná príležitosť pre každého študenta, čo bol zrejme aj hlavný dôvod hojnej účasti na tomto zaujímavom stretnutí. Boli sme príjemne prekvapení bezprostrednosťou a neformálnym prístupom človeka, ktorý okrem vedenia významnej spoločnosti pôsobí v mnohých organizáciách a štruktúrach celoštátneho charakteru.
V prednáške nám priblížil niečo zo svojej práce a takisto príhodu poukazujúcu na to, že niekedy stačí človeku k úspechu len jednoducho počúvať a nehanbiť sa prijať radu skúsenejšieho. Dozvedeli sme sa, že slovenský hutnícky priemysel musí v súčasnosti čeliť neľahkej situácii a to nielen z pohľadu konkurenčného boja doma ale aj v celosvetovom kontexte, pričom rozhodujúca je podpora Európskej únie. Napriek tomu je trh pripravený prijať nových ľudí a preto je treba štúdium na Hutníckej fakulte považovať za dobrý krok každého súčasného poslucháča.
Takisto sme si vypočuli spôsob, akým sú študenti na Horehroní motivovaní k štúdiu v školách, ktoré podporuje priamo oceliarska firma. Či už ide o finančné štipendium alebo úzky kontakt so železiarňami, kde sa zdržujú študenti podstatný čas výučby a zoznamujú sa s pracovným prostredím priamo vo výrobe, čo je zdrojom neoceniteľných skúseností.
Veľmi významné bolo posolstvo pre všetkých študentov, ktorí budú v budúcnosti stáť pred voľbou povolania, hlavne v oblastiach svojho štúdia: nebáť sa prevziať na seba zodpovednosť. A to i za predpokladu, že budú musieť na začiatku odovzdávať vyšší výkon a dohnať veci, ktoré im možno unikli, pretože pre spoločnosť by bolo oveľa horšie, keby sa danej pozície chopil nadšený neodborník.
Zdôraznil, že pre súčasné vysoké školstvo na Slovensku, pozostávajúce z niekoľkých desiatok univerzít a špecializovaných vysokých škôl, nie je dôležitá kvantita prijímaných študentov ale kvalita budúcich absolventov, predovšetkým technického zamerania.
Na otázku z pléna, či ponúkajú Železiarne Podbrezová voľné pracovné miesta absolventom fakulty, odpovedal, že angažovanie nových zamestnancov je proces, pri ktorom títo musia preukázať svoje schopnosti, čím nepriamo naznačil, že šikovní ľudia, ktorí sú zároveň ochotní na sebe pracovať, nemôžu mať so svojim uplatnením v hutníckom priemysle ťažkosti.
Sme radi a je to zároveň veľmi sympatické, že si na nás pán riaditeľ pri svojom nabitom programe našiel čas a nezľakol sa konfrontácie s budúcimi hutníkmi.Autor (zdroj): Bc. Roland Mežibrický, študent 1. ročníka Ing. štúdia, Hutnícka fakulta