20.7.2023 12:46:32
Hlas mladých ľudí z Podbrezovej zaznie Európou


Študenti tretieho ročníka Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová Ján Straka, Simona Štulajterová a Patrik Varl pod vedením Ing. Ivety Bruončovej, ako jediní zo Slovenska, zastupujú v dňoch 18.- 20. apríla 2013 mladých Slovákov na hranom plenárnom zasadnutí Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli. Na podujatie „Vaša Európa, váš názor“ ich pripravoval český člen EHSV Roman Haken, zastupujúci Centrum pre komunitnú prácu a Radu českej vlády pre mimoriadne neziskové organizácie. Počas svojej návštevy podbrezovského súkromného gymnázia pomáhal študentom v príprave na plenárne zasadnutie. Prebral s nimi priority nového predsedníctva EHVS na obdobie rokov 2013 – 2015, odpovedal na ich otázky a podelil sa s nimi o svoje poznatky z činnosti výboru. Poradil im aj taktiku rokovania a naučil ich ako vytvoriť koalíciu. Zároveň im poskytol nápady ako získať podporu spojencov.

Simulované plenárne zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Vaša Európa, váš názor je organizované štvrtýkrát. Z tisícky žiadostí bolo náhodne vybratých dvadsaťsedem škôl, z každej krajiny EÚ jedna škola. Naše súkromné gymnázium bolo vybraté ako jediná škola zo Slovenska. Viac ako sto mladých ľudí zastupujúcich európsku mládež na tomto mimoriadnom plenárnom zasadnutí diskutuje, rokuje a argumentuje s cieľom dosiahnuť konsenzus o stanovisku, v ktorom sa určia kľúčové priority pre mladých ľudí. Je to aj príležitosť výmeny názorov a vedenia skutočného dialógu s vysokopostavenými zástupcami EHSV, vrátane jeho nového predsedu. Po podujatí bude EHSV študentov informovať o tom, ako priority, ktoré odsúhlasia, budú uplatnené v praxi. O priebehu sa dočítate v budúcom čísle.
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová