20.7.2023 10:45:06
PRIORITOU JE KVALITA JEDÁL

V novembri uplynulo osemnásť rokov odvtedy, ako sa od ŽP a.s oddelila prevádzkareň stravovania a vznikla samostatná dcérska spoločnosť ŽP obchodno-stravovacie služby s.r.o., ktorých hlavnou náplňou bolo závodné stravovanie a iné účelové služby. Po zmene ich názvu na ŽP Gastroservis, s.r.o. a modernizácii kantín v novom i starom závode, zvyšovanie úrovne služieb vyústilo do elektronickej objednávky a bezhotovostnej platby za stravu prostredníctvom čipových kariet s možnosťou čerpania kreditov.
Nielen o tom, ako sa výrazne zlepšila kultúra nášho závodného stravovania, ale aj o tohtoročnej výrobe jedál, nás informoval riaditeľ spoločnosti Jozef Krella:

-V tomto roku sme vyrábali a vyrábame denne v priemere od 3 do 3,5 tisíca porcií teplej, chladenej a mrazenej stravy. Ťažko je konkretizovať, ktorých jedál sme vyrobili najviac, alebo o ktoré je najväčší záujem, ale je taký nemenný a obľúbený okruh jedál ako sviečková na smotane, rezeň je „kráľom“ v akejkoľvek podobe, bagety... Na druhej strane, najmenej záujemcov je o mliečne a ovocné balíčky. Odvíja sa to aj od toho, že je menšina tých, ktorí chcú racionálnejšiu, menej kalorickú stravu. Prax nám potvrdila, že z hlavných jedál sa vždy predajú prvé dve z dennej ponuky. Sú to tie, ktoré stravník dostane aj bez objednávky, tzn. „na voľno“. Tento jav ešte pretrváva, no určite sa tie percentá zmenili v porovnaní s minulosťou. Stravníkov čím ďalej tým viac oslovuje možnosť objednávky prostredníctvom intranetu a internetu, kde si môžu ponuku vizualizovať a stravu si objednať aj na niekoľko dní dopredu. S týmto zámerom sme jedálne v starom a novom závode vybavili terminálmi. V poslednom období zaznamenávame zvýšený záujem mladších zamestnancov o tento spôsob objednávky, ale aj o racionálnejšiu stravu.

Vyskytli sa aj problémy, ktoré vás trápia?

-Z hľadiska zdravotno-bezpečnostného robíme všetko preto, aby sme naplnili legislatívne predpisy a myslím si, že sa nám to darí. V tejto oblasti problémy nemáme. Napr. jedlá by mali byť vydané do troch hodín pri udržiavaní pri 60 stupňoch Celzia. Náhradná možnosť je jedlá schladzovať a to robíme aj my. Naše chladené jedlá majú spotrebu do 3 dní, napriek tomu, že laboratórne rozbory umožňujú dlhšiu dobu spotreby 5 dní. K takejto príprave jedál sme pristúpili preto, že schladzovanie jedál má veľký význam pre zdravotnú bezpečnosť jedál ktoré podávame našim stravníkom. V našej ponuke máme aj mrazené jedlá, so zárukou spotreby do 1 roka.

Čo nám však robí problém je skutočnosť, že z toho množstva denne vydaných porcií nám stravníci jednu tretinu jednorazových nápojových pohárov nevložia do separovaných nádob na to určených, ale pokrkvané vhodia do kontajnerov na papierový odpad. Samozrejme, aj naša spoločnosť triedi odpad a takýto krok stravníkov nám komplikuje separáciu. Stretol som sa aj s názorom, že my umelohmotné poháre umývame a ďalej používame, preto ich treba znehodnotiť. Je to nemysliteľné! Pre hygienu a kultúru stravovania sme podnikli a podnikáme oveľa nákladnejšie kroky. Rovnako je to aj so separáciou, kde sme vynaložili nemalé náklady na kontajnery, lisujeme papier, separujeme umelohmotný materiál. Odporúčam, aby sa takýto stravník ešte raz zamyslel a potom by musel dôjsť k záveru, že umývanie pohárov by si vyžadovalo náklady na ďalších zamestnancov, na čerpanie energií a saponátov, a to by bolo oveľa drahšie, ako kúpa nových. Ešte raz zdôrazňujem, stopercentne dbáme na zdravie našich stravníkov a dodržiavanie hygienických predpisov!

Rok ste odštartovali prezentáciou na medzinárodnom veľtrhu DanubiusGastro. Zopakujete si účasťaj na budúci rok?

-Aj v minulosti sme sa prezentovali na rôznych akciách, napr. v Nitre, ale aj na Gastrofestivale v Liptovskom Mikuláši a ďalších. Na medzinárodnej scéne to však bolo v tomto roku po prvý raz. Už dnes môžem povedať, že si to na budúci rok zopakujeme. Výstava bude na prelome januára a februára (28.1.-2.2.), už máme objednaný stánok a premyslenú expozíciu – stánkom bude naše pojazdné vozidlo.

Vašou „horúcou novinkou“ boli na tomto podujatí povestné Bratislavské rožky. Ako pokračujete v tejto aktivite?

-Do súťaže kuchárov, cukrárov a pekárov sme sa na výstave zapojili aj my s tým, aby sme si otestovali našu zručnosť. Piecť ich chceme aj na budúcoročnej prezentácii. Bratislavské rožky patria do sortimentu, ktorý je pre nás zatiaľ veľmi prácny a drahší, napriek tomu je vo verejnosti o ne záujem. Napr. v minulom týždni sme naraz predali 1300 kusov a evidujeme už požiadavky v závere roka na 5000 ks. Podobný záujem je aj o obľúbené štrúdle.

Uplynulé mesiace boli hektické aj pre vašich pracovníkov v oceliarni starého závodu. V súvislosti s rekonštrukciou vám pribudol značný počet stravníkov. Ako ste zvládli tento nápor?

-Tieto akcie zvýšili počet stravníkov v kantíne oceliareň v starom závode v priebehu dvoch mesiacov asi o 25 percent.Správne nastaveným harmonogramom výdaj stravy prebiehal plynulo. Posilnený personál tejto jedálne zvládol situáciu na naše pomery štandardne. Sťažnosti alebo pripomienky sme nemali, čo svedčí o spokojnosti stravníkov.

Pri príprave jedál vám v rámci praxe pomáhajú aj žiaci z Odborného učilišťa internátneho vo Valaskej. Ste spokojný s ich prácou?

-Spolupráca s touto školou je dlhodobá, dá sa povedať, že od založenia učilišťa. Praxovali u nás už viacerí žiaci, o mnohých z nich verejnosť nevie, že sú z detských domovov. Pod dozorom svojich inštruktorov vykonávajú prípravné práce v kuchyni. Zároveň im naši odborníci vysvetľujú a v praxi ich zaúčajú do jednoduchších prác, ktorých je v každej kuchyni – našu môžeme prirovnať k fabrike na výrobu jedál – nespočetne veľa. Tieto deti sú bezproblémové, slušné a ochotné pomôcť, a myslím si, že nielen my sme spokojní, ale aj ony s našim prístupom k nim.

Môžeme sa v najbližšej budúcnosti tešiť na ďalšie novinky z vašej kuchyne?

-O niektorých sme už hovorili, ďalšie sa ujali i napriek tomu, že pri ich zavádzaní sme mali určité pochybnosti – pri automatoch na pitných režim, na kávu... Nie tradičnou je aj výhoda kreditov, ktoré zamestnancom poskytujú ŽP a.s. Do budúcnosti máme niekoľko návrhov, zamýšľame sa aj nad zaradením hamburgerov. Myslíme si, že čo do ponuky už ani nie je žiaduce ďalšie rozširovanie, prioritou bude naďalej skvalitňovať naše služby, výrobu a chuť jedál, v čom nám môžu pomôcť aj stravníci s pripomienkami, ktorá sa dajú zrealizovať.
Autor (zdroj): Viera Kúkolová