20.7.2023 10:44:43
Predstavujeme vám


Dňom 1. augusta 2016 bol do funkcie vedúceho centrálnej údržby menovaný Ing. Jaroslav ROMANČÍK

Ing. Jaroslav ROMANČÍK

Predpokladám, že podbrezovské železiarne sú zároveň vašim prvým pracoviskom po skončení vysokej školy. Prezradíte nám niečo zo svojich začiatkov?

-Áno, je to tak. Do podbrezovských železiarní, vtedy ešte s názvom Švermove železiarne, som nastúpil po skončení Vysokej školy technickej v Košiciach, odbor strojárska technológia. Bolo to presne 5. augusta1986. Keďže diplomovú prácu som vypracoval v podmienkach podbrezovských železiarní a pracovala tu aj moja mama, poznal som firmu celkom dobre ešte pred mojím nástupom. Začínal som v údržbe, kde ma prijímal do zamestnania vtedajší vedúci údržby Ing. František Lojda.

Aké posty ste doposiaľ zastávali?


-Začínal som v údržbe, v profesii robotník, zámočník v mechanickej dielni, kde som bol až do roku 1989. Potom som pracoval v úseku plánovania výroby náhradných dielcov ako odborný technický pracovník. V roku 1995 som sa stal vedúcim technického oddelenia prevádzkarne strojná výroba. Od roku 1996 do roku 2008 som bol vedúcim strediska strojárenská výroba (mechanická dielňa). Po centralizácii údržby v roku 2008 som sa stal vedúcim strediska prevádzkových strojných údržieb.

V Železiarňach Podbrezová som v týchto funkciách odpracoval tridsať rokov.

Počet vašich podriadených sa zvýšil. V čom vidíte podstatu úspešného riadenia takéhoto kolektívu?

-Doteraz som riadil najväčší kolektív 220 zamestnancov, teraz to bude 580 zamestnancov a to z rôznych oblasti strojárstva, elektriky, automatizácie, stavebníctva a činnosti externých firiem. Dôležité je celý tento kolektív zosúladiť pri riešení jednotlivých úloh, aby boli dosiahnuté požadované vytýčené ciele. Je potrebné riadiť ľudí tak, aby pracovali s nadšením, v záujme svojom, ale aj v záujme celého kolektívu.

V novej funkcii ste len niekoľko týždňov, iste ste si však vytýčili kľúčové kroky, ktorými sa už uberáte. Čo považujete v tejto chvíli za prioritu?

-Prácu v centrálnej údržbe v strojnej oblasti poznám veľmi dobre, o čom svedčia už aj posty, v ktorých som pracoval. Určite si musím urobiť väčší rozhľad v oblastiach elektro a automatizácie. Aj keď s týmito strediskami som zo svojich doterajších pozícií spolupracoval, bol to určite úplne iný náhľad na ich prácu. Ako vedúci centrálnej údržby musím viac vniknúť do ich problematiky a riešiť dané úlohy z nadhľadu, ako celku. Ďalšia oblasť, v ktorej musím získať lepší prehľad, je hospodárska správa budov.

Medzi najvyššie priority centrálnej údržby považujem zabezpečenie bezporuchového chodu technologických zariadení vo výrobných prevádzkarňach. Samozrejme, súvisí to aj so zvyšovaním povedomia a kvalifikácie súčasných zamestnancov. Mnoho kvalitných zamestnancov odchádza do dôchodku a my musíme vedomosti a skúsenosti týchto ľudí odovzdať mladšej generácii, ktorá nastúpila do zamestnania v posledných rokoch.

Prezradíte nám niečo aj zo svojho súkromia? Napríklad, čím sa zaoberáte, keď nie ste v práci?

-Som ženatý, aj manželka pracuje v železiarňach. Mám jedného syna, ktorý tento rok ukončil Vysokú školu technickú v Košiciach a hneď po škole nastúpil aj on do ŽP.a.s. Začína to byť rodinná tradícia. Bývam v Lopeji, vo voľnom čase sa venujem hlavne rodine, rád relaxujem pri práci v záhrade a na výletoch do prírody, predovšetkým v okolí svojho bydliska.

A vaše želania do konca roka?

-Tak v prvom rade to, čo si praje asi každý zamestnanec – dostatok zákaziek pre všetky prevádzkarne, aby už obdobie neistoty bolo minulosťou.

Mojím želaním do konca roka je úspešne zvládnutie všetkých plánovaných druhov opráv, hlavne tej najväčšej v roku , vo valcovni rúr. Čím kvalitnejšie budú zrealizované opravy, tým bude väčší predpoklad úspešnej a bezporuchovej výroby na technologických zariadeniach v budúcom roku 2017.
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová