20.7.2023 12:46:24
Kvalite rúr sa venuje už štyridsaťdva rokov: Upísal sa nedeštruktívnemu testovaniu

Kvalita výroby je rozhodujúcim fenoménom podnikania. Nie je len základom komerčnej úspešnosti na trhu, ale aj nositeľom celkovej podnikateľskej prosperity. V súčasnosti totiž iba kvalitou možno zaručiť ekonomicky efektívny predaj výrobkov na konkurenčne náročných trhoch. V našej akciovej spoločnosti pracuje František BLAHÚT, ktorý sa kvalite venuje už neuveriteľných 42 rokov a aj to bol dôvod k nášmu rozhovoru:

Ako si spomínate na svoje začiatky v podbrezovských železiarňach a čo bolo potom?
- Do vtedajších Švermovych železiarní, národný podnik Podbrezová, som nastúpil 11. júla 1967 po ukončení Strednej priemyselnej školy hutníckej v Tisovci. Mojím prvým pracoviskom bola plechotrať. Tu som prešiel azda všetkými robotníckymi profesiami, od odoberania odpadu

na koncovej i bočnej nožnici, merača plechov, strihača, rovnača, brusiča, po nakládku plechov.
V roku 1969 som prešiel do kontroly, ako zmenový kontrolór plechotrate a profilovej trate. Tu sa začala moja cesta nedeštruktívneho skúšania. Ultrazvukom som skúšal plechy pre výrobu lodí pre Komárno. Túto prácu som si veľmi obľúbil a robím ju doposiaľ.
V roku 1975 som prešiel do nového závodu, do oddelenia defektoskopie, kde som bol pri spúšťaní všetkých kontrolných liniek pre nedeštruktívne skúšanie rúr vírivými prúdmi a ultrazvukom. Zároveň som sa podieľal na tvorbe logistiky nedeštruktívneho testovania v ťahárni rúr a valcovni bezšvíkových rúr. Od roku 1992 som vedúcim oddelenia defektoskopie. Dnes tvorí oddelenie 69 ľudí a13 kontrolných liniek nedeštruktívneho testovania. Máme aj mobilnú defektoskopiu na mimoriadne vysokej technickej úrovni.

Akými zmenami prešla skúšobná technika počas vášho pôsobenia ?
- Skúšobná technika prešla hlavne za posledné roky revolučným vývojom.
Pokiaľ prvé skúšobné zariadenia boli elektrónkové robustnej konštrukcie, dnešná
skúšobná technika je digitálna, malých rozmerov a riadiace systémy pracujú pod
najnovšou verziou Windows, čo však kladie vysoké nároky na obsluhujúci personál.
Dôležité je, že ŽP a.s. sa snažia držať krok v tomto svetovom trende.

Vy ste sa vlastne upísali nedeštruktívnemu testovaniu výrobkov. Môžete priblížiť laikom o čo ide?
- Nedeštruktívne skúšanie materiálu zohráva významnú úlohu v systéme riadenia kvality výrobného procesu. Všeobecne je známe, že každý výrobok môže mať vonkajšie či vnútorné nehomogenity alebo nežiadúce odchýlky tvaru a štruktúry. Prítomnosť týchto chýb môže ovplyvniť životnosť výrobku. Požiadavka, aby výrobok neobsahoval žiadne chyby, by bola asi nemožná a preto existujú príslušné normy a predpisy, ktoré stanovujú presné hranice prístupnosti, resp. neprípustnosti chýb. Na základe nedeštruktívnej kontroly je výrobok možné zaradiť do príslušnej triedy akosti a rozhodnúť o jeho využití. V nedeštruktívnej kontrole výrobkov je dôležité použitie správnej metódy .

Aj vašim pričinením majú Železiarne Podbrezová najvyššiu kvalifikáciu v oblasti nedeštruktívneho testovania . O akú kvalifikáciu ide?
- Ide o Level 3 – najvyššiu kvalifikáciu nedeštruktívneho testovania v oblasti skúšania vírivými prúdmi, ultrazvukom a magnetickou metódou, podľa európskych a amerických noriem, čo je bezpodmienečne nutné pre export našich výrobkov.

Svoje skúsenosti odovzdávate aj iným dcérskym spoločnostiam. Čo to bolo naposledy?
- V októbri som školil personál pre našu dcérsku spoločnosť Trasmesa
v Španielsku, na úrovni Level 1 a 2 pre skúšanie vírivými prúdmi, ktorým bolo
vydaných 29 certifikátov.

Za tie roky sa vám iste nazbieralo množstvo spomienok, aj dobrých, aj zlých. Prezradíte najprv tú najsmutnejšiu?
- Bolo to po roku mojej praxe, 20. augusta 1968. Nastúpil som do nočnej zmeny a starší chlapi mi okolo 23. hodiny hovoria: „...chlapče, choď sa pozrieť či idú tí Rusi!“ Zašiel som na miesto, kde stojí stripovacia hala (vtedy tam ešte nebola) a okolo 23.30 hodiny sa ozvalo strašné dunenie a škripot pásov tankov. Pri spomienke na túto udalosť mi ešte teraz nabiehajú zimomriavky po tele.

A tá veselšia?
- Veselých spomienok bolo dosť. Žilo sa akosi pomalšie, veselšie. Aktívne som sa dvadsať rokov zapájal do kultúrneho a spoločenského života Podbrezovej ako vedúci hudobnej skupiny Hutník. Zabávali sme ľudí na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach, ktorých bolo určite viac ako v súčasnosti.

Čo na záver?
- Ostáva mi ešte vychovať si svojho nástupcu, odovzdať svoje skúsenosti a zaželať Železiarňam Podbrezová, ktorým som zasvätil takmer 45 rokov - podstatnú časť svojho života, aby sa im darilo čo najlepšie vo výrobe, obchode, ale keďže oblasť kvality mi je najbližšia, aby dosahovali vynikajúce výsledky v kvalite svojej produkcie.
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová