20.7.2023 12:46:34
Vzdelávanie a kariéraSúkromné gymnázium ŽP a Súkromná stredná odborná škola hutnícka ŽP, ul. Družby 554/64, 976 81 Podbrezová, príjmu do pracovného pomeru s nástupom od 1. marca 2012 na zastupovanie počas materskej dovolenky

kvalifikovaného pedagogického zamestnanca
s aprobáciou anglický jazyk.

Požadované vzdelanie - VŠ pedagogického zamerania.

Písomné žiadosti s profesijným životopisom a s neoverenou fotokópiou dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní posielajte na korešpondenčnú adresu:
Súkromné gymnázium ŽP
Ul. Družby 554/64
976 81 Podbrezová
alebo elektronicky na adresu:
zingorova@ssosh.sk

Ďalšie informácie o pracovnej pozícii: PaedDr. Katarína Zingorová,
zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie, tel. kontakt: 048/671 2738


Autor (zdroj): SG ŽP, SSOŠH ŽP