20.7.2023 10:44:52
Stosedemdesiatpäť oceľových rokov

Najväčší priemyselný veľtrh v strednej Európe – Medzinárodný strojársky veľtrh (MSV) 2015 v Brne, sa uskutočnil 14. - 18. septembra 2015. Je to najväčšie česko - slovenské hospodárske podujatie a zároveň barometer budúcnosti ekonomiky oboch krajín.

Na veľtrhu vystavovalo 1 504 firiem z 32 krajín. V úlohe špeciálneho hosťa sa predstavili Južná Kórea a čínska provincia Hebei. Najväčšie zastúpenie malo Nemecko, odkiaľ bolo až 22 percent vystavujúcich firiem. Druhou krajinou v poradí bolo Slovensko s 83 vystavovateľmi. Súčasťou sprievodného programu MSV bol Slovenský národný deň v utorok 15. septembra, ktorý otvoril za účasti svojho českého rezortného kolegu, ministra Priemyslu a obchodu ČR, Jána Mládka minister hospodárstva SR Vazil Hudák.

„Uvažujeme, že v roku 2018 bude Slovensko partnerskou krajinou veľtrhu, v roku 100. výročia vzniku Československa“, prezradil Jiří Kuliš, generálny riaditeľ a podpredseda Predstavenstva BVV.

Žiaci ZŠ Žďar nad Sázavou navštívili náš stánok
Žiaci ZŠ Žďar nad Sázavou navštívili náš stánok

V poradí už trinástykrát, spolu s dcérskou spoločnosťou ŽĎAS, a.s. Ždár nad Sázavou, a dvanástykrát so spoločnosťou TS Plzeň, a.s., sa na veľtrhu predstavila aj naša spoločnosť. Základná myšlienka tohtoročnej expozície našej skupiny bola vyjadrená sloganom „175 Stability In Steel“, čiže „175 oceľových rokov“. Oceľové rúry v rôznych formách a rozmeroch, spolu s odliatkami spoločnosti ŽĎAS, boli našimi nosnými exponátmi počas MSV Brno 2015. Exponáty dopĺňali veľkoplošné fotografie, videoprojekcia a päť obrazoviek, prostredníctvom ktorých sme návštevníkom predstavili historické míľniky, výrobný proces, výrobky, náš región, ale aj skupiny spoločnosti Železiarne Podbrezová Group.

Okrem množstva obchodných partnerov našich spoločností navštívil našu expozíciu aj premiér ČR Bohuslav Sobotka a minister hospodárstva SR Vazil Hudák.

Česko je druhým najväčším obchodným partnerom Slovenskej republiky a podiel slovenského exportu na celkových importoch ocele do Česka predstavoval v minulom roku 18 percent. Pre našu spoločnosť je tento veľtrh veľmi dôležitý pre jeho geografickú blízkosť, súčasný potenciál, ale aj perspektívu a rozvíjajúcu sa ekonomiku. Tohtoročný jún prepísal tabuľky rekordov českej priemyselnej výroby. Priemysel je motorom ekonomiky krajiny, ktorá rástla tempom 4,4 percenta HDP v druhom štvrťroku 2015. Aktuálne nemá Česká republika v tomto smere konkurenta v Európe. MSV Brno bol pre našu spoločnosť príležitosťou pre upevnenie existujúcich obchodných partnerstiev so spoločnosťami z Českej republiky, ale aj z iných končín sveta.História našej spoločnosti bola predstavená prostredníctvom infovidea
História našej spoločnosti bola predstavená prostredníctvom infovidea

Počas veľtrhu sa uskutočnilo niekoľko významných rokovaní
Počas veľtrhu sa uskutočnilo niekoľko významných rokovaní

Minister hospodárstva SR Vazil Hudák v sprievode veľvyslanca Slovenska v ČR Petra Weissa navštívil stánok ŽP GROUP
Minister hospodárstva SR Vazil Hudák v sprievode veľvyslanca Slovenska v ČR Petra Weissa navštívil stánok ŽP GROUP

Pohľad na exponáty
V znamení hesla „175 STABILITY STEEL“
V znamení hesla „175 STABILITY STEEL“


Pohľad na exponáty

Rokovanie s premiérom vlády Českej republiky Bohuslavom Sobotkom
Rokovanie s premiérom vlády Českej republiky Bohuslavom Sobotkom
Foto: J. Šindelka
Autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD.