20.7.2023 10:28:03
Výjazdové zasadnutie Recyklačného fondu

Na návrh vedenia akciovej spoločnosti ŽP EKO QELET sa uskutočnilo 31. mája 2012 výjazdové zasadnutie Správnej rady Recyklačného fondu v spracovateľskom stredisku spoločnosti v Hliníku nad Hronom.
Otvorilo ho premietnutie filmu o výstavbe strediska v Hliníku nad Hronom a príhovor obchodného riaditeľa ŽP EKO QELET a.s. Ing. Viliama Ryšavého.
Nasledovala prehliadka celého areálu strediska, počnúc vysúšacím pracoviskom autovrakov - SEDA, kde sa členovia Správnej rady Recyklačného fondu oboznámili s postupom pri odstrojovaní starých vozidiel a následne s úplným spracovaním vozidiel šrédrovaním (mletím) na technologickej linke PARFER.

Po prehliadke šrédrovacej linky nasledovalo oficiálne otvorenie zasadnutia RF príhovorom generálneho riaditeľa ŽP EKO QELET a.s Ing. Jozefa Bánika a predsedu Dozornej rady tejto spoločnosti Ing. Mariana Kurčíka. Nasledovalo rokovanie správnej rady podľa jej programu.
Generálny riaditeľ Ing. Jozef Bánik, v prítomnosti celého vedenia spoločnosti a Ing. Mariana Kurčíka zdôraznil, že prostriedky pridelené Recyklačným fondom na výstavbu šrédra boli vynaložené veľmi efektívne, o čom sa členovia správnej rady presvedčili na vlastné oči. Ubezpečil ich, že sa tak uskutoční aj pri budúcich projektoch, ktoré má spoločnosť pripravené a odovzdá ich do konca júna 2012 Recyklačnému fondu.
V závere Ing. Juraj Dlhopolček v mene Recyklačného fondu poďakoval za pozvanie a pohostinnosť. Ubezpečil prítomných, že získané poznatky Recyklačný fond zohľadní pri svojej činnosti a posudzovaní predložených projektov.
Vedenie spoločnosti ŽP EKO QELET je presvedčené, že akcie podobného charakteru prispejú k zlepšeniu vzájomnej spolupráce a informovanosti.


Autor (zdroj): Ing. Slávka Žemberová, odborný zamestnanec