20.7.2023 10:44:50
Zvýšený záujem o ŽP VVC s.r.o.


nadviazanie pracovných kontaktov s AGH Univerzitou v Krakove


Dňa 23. novembra 2015 navštívila ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. delegácia odborníkov z poľskej univerzity AGH - Akadémie Gorniczo-Hutnicza IM. Stanislava Staszica v Krakove - Fakulty inžinierstva kovov a priemyselnej informatiky a Akademického centra materiálov a nanotechnológií.

Delegáciu tvorili Tomasz Tokarski, Dr. Inž. (zástupca riaditeľa výskumnej divízie III na Academic Centre for Materials and Nanotechnology AGH), Rafał Dziurka, Mgr. Inž.( asistent prof. Na AGH), Krzysztof Wieczerzak, Mgr Inž., (AGH), Sławomir Parzych, Dr. Inž. (AGH).
Návštevu v priestoroch ŽP VVC s.r.o. privítal riaditeľ prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., Ing. Martin Ridzoň, PhD., Ing. Pavol Buček, PhD., a Ing. Milan Mojžiš, ktorí prezentovali oblasti výskumu a spolupráce ŽP Výskumno-vývojového centra.
Zástupcovia z AGH predstavili výskumno - vývojovú činnosť z oblasti výskumu materiálov pre špeciálne aplikácie a nových kovových materiálov.
Skupina potom spoločne navštívila výrobné priestory v ŽP a.s., v prevádzkarňach, kde ich sprevádzali technológovia, v oceliarni Ing. Juraj Havran, vo valcovni rúr Ing. Ľubomír Patin a v ťahárni rúr Ing. Stanislav Michalčík.
Zámerom stretnutia bolo nadviazanie pracovných kontaktov s AGH univerzitou v Krakove v oblasti výskumu materiálov, ale aj možnosti podpísania zmluvy o spolupráci.

Zľava:Tomasz Tokarski, Slawomir Parzych, Martin Ridzoň, Rafal Dziurka,  Krzysztof Wieczerzak

Zľava:Tomasz Tokarski, Slawomir Parzych, Martin Ridzoň, Rafal Dziurka, Krzysztof Wieczerzak


Autor (zdroj): Ing. M. Ridzoň