20.7.2023 12:46:53
Reg. ústav NZ - Epidemiologické odd.: Koncom februára chrípka kulminovala

V Banskobystrickom kraji bolo v rámci hygienicko – epidemiologickej situácie nahlásených v deviatom kalendárnom týždni 14 4 65 akútnych respiračných ochorení, čo predstavovalo chorobnosť 3 318,54 na stotisíc osôb. Z uvedeného počtu bolo chrípke podobných 3 633 ochorení. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k zvýšeniu akútnych respiračných ochorení o 6,8 percenta a chrípke podobných ochorení o 0,1 percenta. V našom kraji bola v súvislosti so zvýšeným výskytom chorobnosti prerušená dochádza v šestnástich materských, dvadsiatich ôsmich základných a desiatich stredných školách:
- od 20. februára do odvolania bol vo Veľkom Krtíši vydaný zákaz návštev v Dome dôchodcov a v dome sociálnych služieb, a v Dome sociálnych služieb Čeláre – Kirť,
- v okrese Lučenec v troch prípadoch došlo k potvrdeniu vírusu chrípky (jeden prípad typu A a dva prípady typu B) u žiakov základných škôl, bývajúcich v Lučenci,
- v okrese Banská Bystrica obdržali 26. februára výsledok z NRC kultivačnej izolácie vírusu chrípky typu B/Malaysia/2506/2004 – like, identifikácia LM/CH/02. V banskobystrickom okrese boli zatvorené dve materské, šesť základných a tri stredné školy (MŠ Harmanec, Špeciálna MŠ B.B., základné školy v Bystrici – na ulici Skuteckého, Spojovej a Triede SNP, špeciálna ZŠ a základné školy v Harmanci, na Starých Horách,
-prerušená dochádzka bola aj v troch stredných odborných školách v meste - Pod Bánošom, Kremnička a stavebná,
- v okrese Brezno bola zatvorená Základná škola na Telgárte,
- v okrese Detva - Spojová škola v meste, v Poltári MŠ Cinobaňa,
- v okrese Revúca to boli dve materské, šesť základných a štyri stredné školy a stredné odborné učilištia,
- v okrese Veľký Krtíš boli zatvorené tri materské, sedem základných škôl a jedno gymnázium,
- štyri materské, tri základné školy a gymnázium boli zatvorené vo Zvolenskom okrese,
- v okrese Žiar nad Hronom to boli dve základné školy, jedna základná škola s materskou školou a dve stredné súkromné školy.
Autor (zdroj):