20.7.2023 10:45:04
Veľká čitateľská súťaž k sedemdesiatemu roku vydávania našich novín
* Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž *
Rok 2014 je 70. ročníkom nepretržitého vydávania Podbrezovana. Významné jubileum pripadne na 23. december. Dovtedy bude trvať aj naša čitateľská súťaž. Dozviete sa v nej mnoho nových zaujímavostí a keď budete texty pozorne čítať, nájdete v nich aj odpoveď na otázku. Kupón si vystrihnite a vypíšte údaje, aj správnu odpoveď a do desiatich dní od vydania pošlite do redakcie. Pravidlá umožňujú použiť trikrát náhradný kupón. Na konci bude zaujímavá odmena, ktorá môže byť práve vaša.Súťažný text č. 6

V čase, keď s elektronickou formou začínali denníky SME, Pravda a ďalšie..., vtedajší predseda redakčnej rady Ing. Jozef Bánik, vedúci výpočtového strediska, prišiel s návrhom naše noviny vydávať aj v elektronickej podobe. Dnes ich nájdete na http://www.podbrezovan.sk/.
Pracovníci informatiky pod jeho vedením sa začali myšlienkou zaoberať už v roku 1997. Bolo to dva roky po historickom okamihu informačných systémov Železiarní Podbrezová, napojení do celosvetovej počítačovej siete Internet (máj 1995). Oficiálne začal Podbrezovan vychádzať v elektronickej forme v roku 1998. Spočiatku to bola jedna dlhá html stránka, v úvode so zoznamom článkov a pod ním jednotlivé články. Postupne bol budovaný archív stránok čísel Podbrezovana. Boli to len texty, postupne pribúdali ilustračné čierno – biele a neskôr farebné obrázky či fotografie. O prípravu sa od začiatku až po súčasnosť stará Ing. Slávka Trajteľová. Prvé dva roky bol postup nasledovný: vždy, keď vyšlo nové číslo, redakcia dodala texty článkov, Ing. S. Trajteľová spustila program, ktorý z textov vygeneroval html súbor čísla Podbrezovana a daný súbor bol publikovaný na HTTP server a „prilinkovaný“ do archívu stránok Podbrezovana.Tento systém bežal do roku 2000. V súvislosti s rozvojom html editorov a PC grafiky bol systém generovania čísla Podbrezovana pre internet zmenený. Boli vytvorené html šablóny s obsahom grafických komponentov a podklady boli vkladané do týchto predefinovaných šablón s využitím html editora FrontPage. Každé číslo obsahovalo hlavičku Podbrezovana, ročník, číslo, dátum vydania a hlavnú navigáciu, teraz už podľa strán firemných novín, keďže každá strana bola venovaná inej tematickej oblasti. Pre každé číslo bolo generovaných 7. html stránok. Prvá bola prehľadom článkov aktuálneho čísla kategorizovaných podľa strán, čiže navigácia a URL odkazy boli na články podľa strán a podľa názvov článkov, URL odkazy na archív stránok čísel Podbrezovana, na stránku tiráže a na stránku kontaktu na redakciu. Ďalšie stránky 2 - 7, obsahovali stránky novín 1 – 6 s príslušnými článkami, s navigáciou medzi článkami v rámci strany a s navigáciou medzi stranami. Tento systém statických stránok trval až do roku 2007, kedy naši informatici už piaty rok vyvíjali dynamické web stránky v prostredí Lotus Notes na serveri Lotus Domino. V roku 2007 prešli na realizáciu v prostredí Lotus Notes. WEB aplikácia obsahuje Lotus Notes CMS klienta na správu a vkladanie článkov čísel Podbrezovana a WEB šablónu, ktorá z dokumentov článkov plnených cez CMS klienta generuje kompletný WEB portál firemných novín. Následne boli v Lotus Notes klientovi vytvorené dizajnové šablóny pre články príslušných rubrík a CMS klient WEB portálu. V roku 2008 bol Podbrezovan publikovaný v internete v novej technológii, ako portál dynamicky generovaných stránok a v podstate s menšími úpravami čísla novín v tomto dizajne a technológii je publikovaný dodnes.

Aktuálny internetový portál našich firemných novín obsahuje mnoho funkčných komponentov. Základ samozrejme tvorí prehľad článkov kategorizovaných podľa čísla a rubriky s URL odkazmi na jednotlivé články. Hlavné menu WEB-u PODBREZOVAN tvoria jednotlivé rubriky novín. Každé číslo obsahuje aj svoju kompletnú PDF verziu (kópia printových novín v PDF-ku), rolovateľný prehľad článkov a TOP články každého čísla. Veľmi hodnotný je unikátny elektronický archív WEB vydaní Podbrezovana od roku 1998 dodnes, ktorý je rozdelený na dve časti. Prvú tvoria čísla od roku 1998 do roku 2008, tvorené v pôvodných technológiách ako statické stránky. Druhou časťou sú články čísel od januára 2008 dodnes, sú generované dynamicky Lotus Domino serverom z dokumentov plnených v aplikácii CMS Lotus Notes klienta. Tu je možné články prehľadávať podľa čísla, podľa rubriky a podľa autora. Je možné zobraziť prehľad TOP článkov po číslach a rokoch a všetky čísla v PDF verzii. Ďalšou neodmysliteľnou funkcionalitou WEB portálu je fultextové vyhľadávanie v celej databáze článkov čísel od roku 1998. Špecialitou je možnosť cez WEB portál požiadať vložením e -mail adresy o e-mail notifikáciu pre čitateľa, o publikovaní nového čísla v internete. Automatizácia preklápania nového čísla Podbrezovan na WEB portál je zabezpečovaná nasledovne: redakcia podnikových novín Železiarní Podbrezová dodáva elektronickú verziu textov článkov jednotlivých čísel a príslušné ilustračné fotografie a ďalšie obrázky k článkom. WEBHOTLINE služba ŽP Informatika s.r.o., texty a ilustračné obrázky prekopíruje cez CMS Lotus Notes klienta do databázy preddefinovaných šablón článkov. Ing. S. Trajteľová ich preklápa na ostrý WEB server v internete. V súčasnosti je v príprave nový dizajn elektronickej formy Podbrezovana.

Otázka 6. kola

Na akej adrese nájdete Podbrezovan na internete?


Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová