20.7.2023 10:45:10
Súkromné školyV dňoch 2 .- 3. mája sa uskutočnila praktická časť odbornej zložky maturitných skúšok. Po prvýkrát maturovali aj študenti odboru mechanik mechatronik. Na snímke I. Kardhordovej Roman Pliešovský, mechanik strojov a zariadení.
Komisii predsedala Ing. Anna Mroceková zo SŠ Detva. Skúšajúci: Ing. I.Majer, Ing. M. Pindiaková, v pozadí T. Kňazovický a Ing. A. Čukanová.

F: J. Čief

Autor (zdroj): Ing. A. Čukanová