20.7.2023 10:28:03
Nový nakladač pre Nitru

V októbri spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. investovala do kúpy nového nakladača LIEBHERRR A904-C LITRONIC na posilnenie strojového parku strediska Nitra. Je to prvý nakladač tohto druhu v našej spoločnosti. Pochádza zo štvrtej generácie strojov značky LIEBHERR, je poháňaný štvorvalcovým motorom Lieherr D934 S o výkone 105 kW a objeme 6,4 l a je vybavený riadiacim systémom LITRONIC (Liebherr Electronic), ktorý riadi a nastavuje riadenie motora a optimálne využívanie jeho výkonu v celom rozsahu otáčok v štyroch rôznych pracovných režimoch v závislosti na požadovanom výkone stroja, čo následne minimalizuje spotrebu pohonných látok.

Servis nakladača je zabezpečený prostredníctvom servisného strediska Liebherr v Žiline, a to najneskôr do 24 hodiny od nahlásenia prípadnej poruchy.
Veľkou výhodou výbavy stroja je váha, umiestnená na drapáku, slúžiaca na kontrolné váženie materiálu nakladaného do vagónov pre zamedzenie ich preťaženia a taktiež pre váženie oceľového šrotu a farebných kovov v stredisku. Pre náročnejšie nakládky je použiteľný druhý drapák bez inštalovanej váhy. Stroj je vybavený kabínou s klimatizáciou, čo umožňuje strojníkovi plne sa sústrediť na prácu aj v letných mesiacoch.
Hlavnou činnosťou stroja v stredisku je nakládka vagónov a automobilov, kde vďaka bezporuchovej prevádzke nakladača Liebherr stredisko funguje bez prípadného narušenia plánu expedície z dôvodu porúch techniky.
Už po krátkej dobe prevádzky je zrejmé, že nový nakladač Liebherr bude veľkým prínosom pre stredisko Nitra, a tým aj pre celú spoločnosť ŽP EKO QELET a.s.
Ing. Anna Zarnecká, vedúca strediska Nitra
Autor (zdroj): Anna Zemanová, stredisko Nitra