20.7.2023 11:00:13
Historický kalendár podbrezovských železiarní

175. výročie

V roku 1838:

- rakúsko-uhorský parlament schválil výstavbu valcovne a pudlovne na výrobu železničných koľajníc pod vŕškom Brezová,
-vznikla prvá dychová hudba v Hronci, priamou pokračovateľkou je Dychová hudba ŽP, ktorá bola pod správu podbrezovských železiarní zaradená v r. 1879.

160. výročie
V roku 1853:

- bolo dokončené ľavé krídlo valcovne a pudlovne. V polovici novembra sprevádzkovali valcovacie zariadenie na lupy, čelné kladivo a dúchadlo, 21. novembra večer začali vyhrievať pece, dymovody a ohrievače a 27. novembra o 1. hod. v noci začali taviť v 4 pudlovacích peciach. Riadna prevádzka v pudlovacej valcovni sa začala 1. decembra.

140. výročie
V roku 1873:

- v Hronci založili Potravné družstvo (filiálka v Podbrezovej), ktoré za výhodnejších podmienok predávalo potraviny a šatstvo svojim členom na knižku.

135. výročie
V roku 1878:

-boli do železiarní dodané prvé 7 ton. lokomotívy „Kachelmannky“ (vyrábala firma Kachelmann a syn).

130. výročie
V roku 1883:

- bola ako prvá v Uhorsku postavená rúrovňa na výrobu valcovaných a ťahaných tupo zváraných rúr s kapacitou 2000 t. Súviselo s ňou spustenie výroby tvaroviek potrubia (fitingov) v strojárskej dielni. Vodné turbíny nahradili vodné kolesá, pribudli generátorové vykurovanie pecí, parný pohon...
- po dosiahnutí samosprávy bol zmenený názov firmy na BrezóimagyarkirályivasgyárZólyom - Brezó (Brezovské maďarské kráľovské železiarne, Zvolenská Brezová),
- položené boli prvé metreželezničnej trate v smere z B. Bystrice do Podbrezovej. Trať dlhú 35 km vystavali na vlastné náklady Štátne železiarne Podbrezová (závod bol na železničnú sieť napojený 26. júla 1884),
- bola vybudovaná prvá železničná stanica v Podbrezovej, ktorá slúžila aj ako prípojková pre vlečku železiarní (súčasná bola postavená v roku 1912).


120. výročie
V roku 1893:

-bola ukončená výstavba prvej nemocnice v Podbrezovej (2 miestnosti, 20 lôžok a operačná sála),pôsobili v nej 2 lekári a zdravotnícky personál).


115. výročie
V roku 1898:

-bola sprevádzkovaná Hydrocentrála v Piesku, využívajúca vodu z potoka Bystrá, privádzanú podzemným potrubím a na dvoch špirálovýchFrancisových turbínach v nej vyrábali trojfázový prúd.


110. výročie
V roku 1903:

-k hydroelektrárňam závodu pribudla nová v Piesku,
- štátna cesta bola premiestnená z priestorov závodu za oceliareň.


105. výročie
V roku 1908:

-bola sprevádzkovaná Hydrocentrála v Dubovej,
-do prevádzky bola daná generátorová stanica s desiatimi generátormi,
-bola vybudovaná valcovňa hrubých plechov „Lauthovo trio“.


90. výročie
V roku 1923:

-v oceliarni postavili prvý sádzací žeriav.


85. výročie
V roku 1928:

-bola spustená do prevádzky Hydrocentrála v Jasení a kyslíkareň v Piesku.


80. výročie
V roku 1933:

-bolo v Podbrezovej na Skalici postavené futbalové ihrisko.


75. výročie
V roku 1938:

- 28. septembra boli neziskové a stratové železiarne predané československým štátom firme Zbrojovka Brno, a.s. (majetková podstata štátu 49 percent akcií, Zbrojovka Brno a.s. mala 51 percentný podiel). Od 1. októbra pracovala pod názvom Podbrezová, banská a hutná a.s. Praha. Podnikovým riaditeľom sa stal Dr. Ing. Vladimír Langer, predtým vedúci predstaviteľ Zbrojovky. Nástupom nových pracovníkov zo Zbrojovky do železiarní bolo zriadené dopravné oddelenie a dodané osobné i nákladné automobily (dovtedy netvorili súčasť fabriky).


70. výročie
V roku 1943:

-bola na šrotovisku závodu postavená žeriavová dráha s 5 magnetovými žeriavmi,
-pribudla 3 t elektrická oblúková pec na zlievarenské účely,
-bola postavená betónová hať na Hrone,
-skončilo sa vydávanie dvojjazyčných závodných novín PODBREZOVÁ (vychádzali od r.1941).


65. výročie
V roku 1948:

-oceliari začali pokusne vyrábať okrúhle ingoty,
-železiarne i obec boli napojené na elektrické vedenie Stredoslovenských elektrární a v závodných elektrárňach prešli na normalizovanú trojfázovú sústavu (postavená bola stanica so 14 generátormi),
- v obci bola postavená meštianska a štátna ľudová škola,
- pozdĺž cesty bol postavený múr.


60. výročie
V roku 1953:

-modernizácia plechotrate


55. výročie
V roku 1958:

-sprevádzkovaním zvarovne rúr veľkých priemerov priamym švíkom sa začalo s výrobou zváraných rúr veľkých priemerov (426 -2020 milimetrov z plechov vlastnej produkcie, hrúbky steny do 16 milimetrov).


50. výročie
V roku 1963:

-bol postavený sklad vykurovacích olejov,
-elektrooceliareň bola doplnená o žíhareň ingotov a úpravňu povrchov frézovaním,
- do funkcie podnikového riaditeľa nastúpil Ing. Anton Kolenička (1963-1986), ktorého pričinením sa podnik určený na zánik pozviechal a stal ziskovým.


45. výročie
V roku 1968:

-28. júna bol položený základný kameň výstavby nového závodu železiarní a jeho prvej výrobnej prevádzkarne ťahárne rúr 1,
- na „hutnom dvore“ bola zrušená úzkorozchodná vlečka.


35. výročie
V roku 1978:

-boli zrušené valcovňa rúr Malý Mannesmann, valcovňa hrubých plechov Lauthovo trio a po 55. rokoch výroby zanikla aj zinkovňa rúr. Uvoľnili priestor na výstavbu štvorprúdového zariadenia pre plynulé odlievanie ocele (s demoláciou valcovne hrubých plechov sa začalo 7. novembra).


30. výročie
V roku 1983:

-začiatkom roka bolo dané do užívania nové radiálne ZPO,
-začalo sa s výstavbou zariadenia na likvidáciu exhalácií z elektrických oblúkových pecí (do prevádzky bolo spustené v roku 1985).


25. výročie
V roku 1988:

-stavebné práce na predĺženie odlievacej haly ZPO začali v auguste.


20. výročie
V roku 1993:

-24. februára sa uskutočnila komplexná skúška za tepla na 60 tonovej peci v oceliarni,
-19. marca bola uvedená do prevádzky nová elektrooceliareň,
-26. marca bolo sprevádzkované nové zariadenie na výrobu kyslíka a dusíka,
-obchodná kancelária v Prahe sa v apríli transformovala na EX-PO s.r.o. (neskôr ŽP TradeBohemia, a.s.),
-7. októbra vzniklaPIPEX Internationl AG, Nidau, Švajčiarsko


15. výročie
V roku 1998:

-15. januára bola v elektrickej oblúkovej peci odliata miliónta tona ocele,
- prebudovanie vstupného areálu v starom závode odštartovala rekonštrukcia historického mosta pri sociálnej budove zvarovne rúr veľkých priemerov,
- inštalované bolo zariadenie na výrobu hydraulických rúr,
-zmodernizovaný bol riadiaci systém ZPO,
-bola inštalovaná linka na odstránenie otrepov rúr systémom kefovania,
-4. novembra bola spustená do prevádzky malá vodná elektráreň v Jasení,
-na Táľoch bola otvorená slovenská koliba,
-22.decembra bolo vytvorené stredisko zimných športov ŽP SKI-Tále, a.s. (31.12.2000 strediská a hotely na Táľoch integrované do jednej spoločnosti s názvom Tále, a.s.).


10. výročie
V roku 2003:

-21. marca bol schválený projekt transformácie štátneho SOUH v Podbrezovej na Súkromné stredné odborné učilište hutnícke ŽP. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 1. septembra s novým školským rokom 2003/2004 (po piatich rokoch, 1. septembra 2008, názov zmenený na Súkromná stredná odborná škola hutnícka ŽP),
-1. marca, po zlúčení odborov marketingu, exportného predaja a tuzemského predaja, vznikol odbor predaja a marketingu,
-zamestnanci si začali objednávať stravu systémom elektronickej objednávky,
-31. marca sa prostredníctvom internetu virtuálne zviditeľnilo Hutnícke múzeum ŽP,
-bol zavedenývideokonferenčný systém.


5. výročie
V roku 2008:

-23. júla sa rozšírila ŽP GROUP o španielsku firmu TransformacionesMetalúrgicas S.A. (Transmesa) a jej dcérsku spoločnosť TAP TubosdeAcerodePrecision S.L.,
- bola ukončená najvýznamnejšia investícia ŽP EKO QELET - závod na spracovanie oceľového šrotu v Hliníku nad Hronom
-1. augusta bola založená nová dcérska spoločnosť ŽP Výskumno-vývojové centrum, s.r.o., v Podbrezovej.


Z archívnych podkladov spracovala V. KúkolováAutor (zdroj): Viera Kúkolová