20.7.2023 10:44:41
V tomto roku si pripomíname

165. výročie

- odvtedy, ako sa v osade Podbrezová začalo s výstavbou prvých bytov pre zamestnancov železiarní,
- ako bola obnovená hať na Hrone, ktorú postavili v roku 1840 pre vodný náhon novej pudlovne a valcovne v Podbrezovej.

155. výročie

- ako boli podbrezovské koľajnice ocenené v Londýne medailou za kvalitu.

145. výročie

- ako sa začala výroba drevného plynu v dvoch generátoroch (využívanie drev. plynu v r. 1872, 1880),
- od otvorenia prvej pošty v Podbrezovej.

135. výročie

- odvtedy, ako bolo účtovné oddelenie závodu Hronec preložené do Budapešti.

130. výročie

- od zavedenia technického minima pre deti zamestnané v podbrezovských železiarňach, ktoré nepresiahli šestnásť rokov veku.

125. výročie

- uplynulo od slávnostnej vysviacky katolíckeho kostola svätého Štefana Uhorského v Podbrezovej. Kostol na sklonku devätnásteho storočia dal pre osadenstvo fabriky postaviť riaditeľ železiarní Wiliam Wágner.

120. výročie

- ako postavením tretej SM pece získala výroba plávkovej ocele v podbrezovských železiarňach prevahu nad výrobou zvárkového železa.

115. výročie

- od zriadenia kina aj v Podbrezovej (bolo to sedemnásť rokov od prvého predstavenia kina v berlínskom Wintergarden). Kinosála sa nachádzala v súčasnej expozícii hutníckeho múzea,
- odvtedy, ako bola uvedená v Podbrezovej do prevádzky prvá vodná elektráreň s dvomi vodnými turbínami a generátormi. Umiestnená bola na náhone Hrona,
- odvtedy, ako sa začalo pri fabrike s budovaním prvých predajní mäsiarstva, potravín, textilu, ktoré slúžili zamestnancom železiarní,
- odvtedy, ako bola vybudovaná Železničná stanica v Podbrezovej.

95. výročie

- odvtedy, ako bola v Podbrezovej zriadená Štátna meštianska škola,
- od začiatku budovania novej kolónie v Podbrezovej a dokončenia internátu pre robotníkov,
- od prestavby bytov v „Koniciach“ a pri „Hasični“.

80. výročie

- od zriadenia Závodnej učňovskej školy v Podbrezovej, Banskej a účastinnej spoločnosti so sídlom v Piesku. Výučba bola trojročná a záverečné skúšky organizoval Okresný živnostenský úrad cez Štátne pracovné zálohy).

75. výročie

- odvtedy, ako bolo v oceliarni prebudované celé technologické zariadenie a postavená 3 tonová elektrická oblúková pec (EOP).

70. výročie

- odvtedy, ako vypukol 23. januára 1947 požiar, ktorý poškodil dve výrobné haly konštrukčných dielní a strojné zariadenie. O 29 dní bola výroba obnovená,
- ako bola inštalovaná automatická telefónna ústredňa,
- začalo sa s výrobou betonárskej výstuže „roxor“,
- vybudované bolo šrotové pole.

65. rokov

- odvtedy, ako bolo Stredisko pracujúceho dorastu v Slovenskej Ľupči odčlenené do Štátnych pracovných záloh,
- ako bola vybudovaná nemocnica v Podbrezovej,
- ako sa kasíno v závodnom hoteli (dnes Hutnícke múzeum) zmenilo na čitáreň a knižnicu.

60. výročie

- odvtedy, ako sa začalo s výstavbou prvého vertikálneho dvojprúdového zariadenia pre plynulé odlievanie ocele,
- ako bola zrušená SM pec č. 4 aj s odlievacou halou.

55. výročie

- odvtedy, ako bol z náhonového kanála HC Piesok vybudovaný tunel do doliny Hnusno, so zámerom zabezpečenia dostatočného prítoku chladiacej gravitačnej vody pre hutnícke prevádzkarne.

50. výročie

- ako sa uskutočnila dovtedy najrozsiahlejšia rekonštrukcia vo valcovni rúr – Malý mannesmann,
- ako bola zrušená výroba ocele pre valivé ložiská, žíhanie a frézovanie povrchov ingotov,
- ako vzniklo prvé strojno – výpočtové stredisko v podbrezovských železiarňach,
- ako bola spustená tretia SM pec a pomocná hala oceliarne so stripovacím zariadením Slingofer,
- ako sa začalo s výstavbou 80 – metrového komína pre druhú SM pec,
- ako bolo dané do užívania novovybudované kúpalisko v Podbrezovej,
- odvtedy ako došlo k zrušeniu pozemnej lanovej dráhy na Šiklov, ktorá vyvážala oceliarenskú trosku a odpad zo železiarní.

45. výročie

- od spustenia ťahárne rúr 1 (12. apríla) do prevádzky,
- od otvorenia učňovských dielní (v Dome športu).

35. výročie

- od spustenia automatickej telefónnej ústredne do prevádzky,
- od otvorenia novovybudovanej závodnej kuchyne a jedálne v novom závode,
- od spustenia štvorprúdového ZPO.

30. výročie

- ako podbrezovskí konštruktéri zostrojili dva roboty, ktoré uľahčili prácu v oblúkarni.

25. výročie

- od vzniku akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová,
- od zriadenia prvého oddelenia marketingu,
- od otvorenia podnikovej predajne,
- od decentralizácie údržby,
- od odstavenia pecných agregátov (SM a elektrických pecí), ktoré uvoľnili priestor na výstavbu 60 tonovej EOP.

20. výročie

- od vzniku Golfového klubu Tále (5. novembra 1997),
- od vzniku spoločného podniku Slovrur Sp. z o.o.,
- od vzniku ZANINONI Slovakia, s.r.o. (2. januára 1997),
- od vzniku ŽP BYTOS, s.r.o.,
- od organizovania prvého futbalového turnaja „O pohár GR ŽP“ pre deti do desať rokov v rámci regiónu Horehronie.

15. výročie

- od vzniku prvého 18 - jamkového golfového ihriska na Táľoch,
- odvtedy, ako sa hrad Ľupča stal vlastníctvom Železiarní Podbrezová.

10. výročie

- od vzniku dcérskej spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. (1. marca 2007),
- od spustenia cestnej váhy pri hlavnej vrátnici starého závodu (17. septembra 2007),
- od rekonštrukcie hlavného vstupu do nového závodu,
- od inštalácie turniketov na vstupných bránach starého a nového závodu s cieľom evidencie osôb prostredníctvom elektronických identifikačných kariet.

5. výročie

- od vzniku ŽP Rehabilitácia a.s.
- od vybudovania futbalového ihriska na Skalici,
- od podpísania zmluvy na rekonštrukciu ZPO na trojprúdové.


"V novodobej histórii bude najvýznamnejším štvrťstoročie existencie akciovej spoločnosti.

Autor (zdroj): archív redakcie