20.7.2023 12:47:18
Myslíte si, že to rozhodnutie bolo správne?


Rozhodovať sa o výbere správneho smeru štúdia po skončení základnej školy je pre tínedžerov viac menej problematické. Málokedy sú totiž v tomto veku presvedčení o tom, čo chcú robiť, a tak je takmer samozrejmé, že počúvajú, často aj akceptujú, rady rodičov. Slávnostný deň ukončenia štúdia úspešných absolventov študijných odborov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP a Súkromného gymnázia ŽP bol príležitosťou, aby sme sa presvedčili, či sú rodičia spokojní s tým, v čom podporili svoje deti pred štyrmi rokmi:


Zuzana LACKOVÁ, Palárikovo
- Ja mám medzi absolventmi vnuka a som presvedčená, že jeho rozhodnutie prísť študovať sem bolo správne. V škole sa mu páčilo, bol veľmi spokojný, bol dobrý študent. Veľmi dôležité pre nás je, že chlapec dostane hneď robotu, nastupuje do fabriky, nemenil by.

Igor MARÁK, Brezno
- Syn si zvolil odbor hutník operátor a je to o to jednoduchšie, že nemáme teraz starosti, ako väčšina rodičov detí končiacich štúdium, kde sa syn zamestná. Z tejto školy má automaticky aj prácu a to je to najdôležitejšie. Tu mali študenti väčší pocit istoty. A druhým dôležitým momentom je (viem to porovnať, druhý syn totiž chodí do školy v Brezne), tie rovnošaty sú výbornou myšlienkou. V tejto škole majú študenti pocit rovnosti, naopak inde medzi sebou súperia, kto má aké drahé botasky či tričko, resp. rifle..., a tí z menej solventných rodín majú zlý pocit.

Ingrid KUČEROVÁ, Valaská
- Uvidíme, čo prinesie budúcnosť, ale snáď áno. Syn chodil do futbalovej triedy, mal individuálne štúdium, mal povolené chodiť na tréningy. Aj tie finančné odmeny boli pre nich motiváciou. Iste najväčšou výhodou je mať záruku zamestnania, aj keď syn by sa chcel ešte venovať futbalu.

Mária STRMEŇOVÁ, Podbrezová
- Dcéra sa prihlásila na viac škôl, prijali ju na všetky, ona si však vybrala podbrezovské gymnázium a to hlavne kvôli športu. Zaimponovalo jej aj, že škola je zmodernizovaná a materiálne dobre vybavená. My sme rozhodnutie nechali na ňu. Určite bola počas štúdia so školou spokojná a teraz chce pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.

Miroslav Kaizer, Brezno
- Dcéra začala študovať v Banskej Bystrici, nebola tam spokojná, tak sa rozhodla prestúpiť do Podbrezovej. Dnes možno konštatovať, že to rozhodnutie bolo správne a okrem iného aj z hľadiska dochádzky, mala to bližšie. Teraz sa chystá na prijímačky na medicínu do Prahy.


Katarína Štefková, Vajsková
- Som na sto percent presvedčená, že to bolo správne rozhodnutie. Môj syn začal v Brezne a tam to zaškrípalo, tak prestúpil sem... Ďakujem všetkým profesorom, najmä tým mladým. Som zato, aby mladí dostávali príležitosť a mali možnosť ísť dopredu. To je povzbudením aj pre študentov. Syn sa uchádza o vysokoškolské štúdium a verím, že táto škola mu poskytla dobré základy pre úspešné štúdium.
Foto: V. Kúkolová
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová