20.7.2023 12:46:33
Všetci majú do železiarní dvere otvorenéPodbrezovské železiarne sa na výchove a vzdelávaní mládeže podieľajú už sedemdesiaty piaty rok. Akciová spoločnosť má dvadsať rokov a už šiesty rok je zriaďovateľom Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej a tretí rok končia úspešní absolventi Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová. Zabezpečenie materiálno-technických podmienok, dôraz na zvyšovanie kvality a prepojenie teórie s praktickou výučbou priamo v prevádzkarňach firmy, finančné odmeny za dosahované výsledky, rovnošaty či možnosť pestrej mimoškolskej aktivity, to je zlomok motivujúcich prvkov vytváraných pre žiakov týchto škôl. Tým najsilnejším je však garancia zamestnania.

Dňa 25. mája 2012 nastúpilo k slávnostnému preberaniu vysvedčení a prijatiu do rodiny železiarov 48 tohtoročných úspešných absolventov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarní Podbrezová v študijných odboroch hutník operátor (13), mechanik elektrotechnik (8) a mechanik strojov a zariadení (27). Štúdium úspešne ukončilo aj 49 absolventov gymnázia s profiláciou na šport, ktorá je orientovaná na športové disciplíny, ako futbal, golf, snoubording a atletika (19) a s profiláciou na informatiku (30).
Už tradične sa toto významné podujatie koná za prítomnosti vzácnych hostí. Pozvanie prijali minister školstva, vedy a kultúry Dušan Čaplovič a dekan Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Peter Horňak. Slávnostného aktu sa zúčastnil primátor mesta Brezna Jaroslav Demian, starostovia okolitých obcí, riaditelia základných škôl a výchovní poradcovia. V hľadisku nechýbali rodičia, pedagógovia a spolužiaci z nižších ročníkov.

V úvode slávnosti sa prítomným prihovoril Dušan Čaplovič, ktorý okrem iného povedal: „... prišiel som do školy, ktorej z celého srdca fandím a budem fandiť aj naďalej. Som veľmi rád, že pri takejto vzácnej udalosti mám možnosť spolu s vami zažiť atmosféru, na ktorú ste sa dlhodobo pripravovali v dobrých podmienkach zriaďovateľa, v dobrých rukách svojich pedagógov, majstrov odbornej výchovy. V tejto škole sa pripravujú mladí ľudia pre svoje budúce zamestnanie a to je pre mňa podstatné. Keby takýchto škôl bolo na Slovensku viac, nemali by sme problémy.“

„Úspešné školy treba podporiť„

Minister školstva, vedy a kultúry SR Dušan Čaplovič: Problematika odborného školstva

Pán minister, odzneli tu slová chvály na podbrezovské súkromné školy. V čom sú odlišné od iných, trebárs štátnych škôl?
- Tu vidieť dlhodobú, cielenú, systémovú prácu manažmentu Železiarní Podbrezová, najmä k podpore ľudských zdrojov. Každý podnikateľský subjekt si musí uvedomiť, a pán Soták to vie, že bez investície do vzdelávania nebude kvalitná výroba, nebudú úspechy na trhu v Európe ani vo svete. Táto fabrika, j so svojimi súkromnými školami, ktoré bezpochyby patria medzi najlepšie, dokazuje, že sa to dá a keby sme mali na Slovensku viac firemných škôl, lepšie by sme sa hýbali vo svete

Denne sa vznášajú na školstvo kritiky, v čom vidíte problém?
- V privátnom školstve, ale aj vo verejnom sektore nám chýbajú takí manažéri, ako je pán Soták. Mali by sme ich mať čo najviac, aby sme slovenské školstvo stavali na inú úroveň a aby sme školy diferencovali. Tie úspešné treba podporiť a slabšie sa samy musia chytiť.

Nasledoval príhovor riaditeľky súkromných škôl Železiarní Podbrezová Ing. Anny Pavlusovej. ktorá poďakovala pedagógom, vedeniu ŽP a.s. za vytvorené podmienky pre vzdelávanie, rodičom a absolventom zaželala šťastnú budúcnosť. V závere sa prihovorila absolventom slovami: „... myslite na to, že život je krátky, preto nedovoľte, aby vám niečo zakalilo budúcnosť. Nech vám nič a nikto nezotrie z vašich tvárí úsmev a radosť z vášho srdca. Želám vám, aby sa váš život skladal z radostných okamihov, aby v ňom bolo miesto pre pestrú kyticu milých spomienok, do ktorej sa dostane, ako dúfam, i tento okamih našej slávnosti. Na záver vám chcem povedať, že ozajstný úspech je postavený na trojitej odvahe: robiť to, čo chcem, čo viem a čo ma baví. Verím, že ste schopní dosiahnuť v živote všetko, čo len budete chcieť.
Nuž, vykročte do sveta plného prekvapení a nájdite v ňom svoje šťastie.“


„Pasovanie“ do rodiny železiarov

Cena generálneho riaditeľa V. sotáka pre IV. B triedu

Nasledovalo odovzdávanie vysvedčení a „pasovanie“ do rodiny železiarov. V mene absolventov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej poďakoval Tomáš Šulko vedeniu Železiarní Podbrezová za vytvorené podmienky, vedeniu školy, pedagógom i rodičom. Za gymnazistov poďakovala Paulína Kubušová.

Súčasťou tohto významného dopoludnia bolo oceňovanie tých najlepších. Z radov absolventov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej bol vyhodnotený ako najlepší Tomáš Šulko a najlepšou študentkou z radov gymnazistov sa stala Paulína Kubušová. Dary zo žltého kovu od firmy ALO diamonds im odovzdal Marian Kurčík, podpredseda predstavenstva. Vyhodnotená bola aj najlepšia trieda ročníka a stala sa ňou IV. B trieda, ktorej venoval Ing. Vladimír Soták, predseda predstavenstva, finančnú odmenu 500 eur.
Ocenení Komenského plaketou boli pedagogickí pracovníci, Peter Flaška, učiteľ a Ján Alberty, majster odbornej výchovy, ktorým zablahoželal Ľudovít Ihring, člen Predstavenstva ŽP. Najlepším inštruktorom odbornej praxe – Jaroslavovi Bukovcovi z valcovne bezšvíkových rúr, Jozefovi Bobákovi a Miroslavovi Presperínovi z centrálnej údržby ceny odovzdal a zablahoželal Vladimír Zvarík, člen Predstavenstva ŽP. Odmenené boli aj tri najlepšie výchovné poradkyne základných škôl - Katarína Konkolovská zo ZŠ v Podbrezovej, Anna Gáliková zo ZŠ Pionierska 4 Brezno a Jana Dvorská zo ZŠ Pohronská Polhora.


Najlepší pedagógovia...

Najlepší študenti...

Záverečné slová slávnostného okamihu patrili Vladimírovi Sotákovi, predsedovi Predstavenstva ŽP, ktorý zdôraznil, že „... úspech závisí od kvality kolektívu. Máte dobré základy do života a som veľmi rád, že prídete do fabriky.“ Ostatným zaželal veľa úspechov a chuti do učenia. Bodkou za príjemným predpoludním bolo kultúrne predstavenie v podaní študentov súkromných škôl.
Je samozrejmé, že väčšina úspešných absolventov využije možnosť nástupu do zamestnania v materskej firme a gymnazisti chcú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. Tým, že boli prijatí do železiarskej rodiny majú však záruku, že dvere sú tu pre nich otvorené.
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová