20.7.2023 12:46:23
S Ing. Milošom Dekrétom, vedúcim ťahárne rúr: Veríme, že nastupujúci trend bude pokračovať

Prvou výrobnou prevádzkarňou, ktorá vyrástla doslova na zelenej lúke v areáli nového závodu, bola ťaháreň rúr 1. Bolo to v roku 1971. Nasledovala valcovňa bezšvíkových rúr a treťou bola ťaháreň rúr 2. Od okamihu jej zavedenia do výroby uplynie 29. mája tridsať rokov. Súčasne sme si 1. apríla pripomenuli piate výročie od zlúčenia obidvoch ťahární rúr. Aj to je príležitosť na rozhovor s vedúcim prevádzkarne Ing. Milošom DEKRÉTOM:

Skôr, ako si pripomenieme jubileá, načrime do reality uplynulých mesiacov. Tak ako pre celú akciovú spoločnosť, aj pre vašu prevádzkareň bol uplynulý rok v dôsledku krízy veľmi náročný. Môžete ho stručne zhodnotiť?
- Uplynulý rok v ťahárni rúr bol ako v ostatných výrobných prevádzkarňach poznačený veľkým prepadom výroby, čo si vyžiadalo zmenu organizácie práce po strediskách, ktoré museli prejsť zo štvorzmenného nepretržitého režimu na trojzmenný.

Táto zmena si vyžiadala veľkú redukciu stavu zamestnancov. Boli aj mesiace, keď sme pracovali v štvordňovom pracovnom prežime. Nízka výroba, ktorú sme zabezpečovali, vnášala do života všetkých veľa neistoty a obáv z ďalšieho možného prepúšťania.

Toto obdobie nesporne vyvolávalo v ľuďoch rôzne pocity. Ako to zvládali?
- Musím oceniť pochopenie, s ktorým som sa stretol pri operatívnom preraďovaní zamestnancov, medzi jednotlivými dielňami a pracoviskami, ktoré bolo počas tohto obdobia nevyhnutné. Určite to vždy nebolo pre nich ľahké zvykať si na nové pracovné zaradenie a kolektív. Napriek všetkému túto situáciu zvládli s veľkou odbornosťou a profesionalitou.


Ako sa javí situácia dnes?
- V prvom kvartáli tohto roka sme vyrábali v ťahárni rúr v priemere 3000 ton mesačne. V druhom kvartáli je operatívny plán na úrovni 3600 ton mesačne. Je to zhruba 65 percentný nárast výroby v porovnaní s vlaňajškom. Od 1. apríla bol čiastočne doplnený stav zamestnancov. Treba len veriť, že tento nastupujúci trend bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch.


Onedlho si pripomenieme tridsiate výročie vzniku ťahárne rúr 2 a nedávno uplynulo päť rokov od zlúčenia dvoch ťahární rúr do jednej. Môžete nám priblížiť významné míľniky v dejinách vašej prevádzkarne?
- Ťaháreň rúr 2, ktorá je dnes už súčasťou spoločnej ťahárne, prešla za toto obdobie výraznými zmenami. Veľa zariadení bolo rekonštruovaných a dobudovaných. Také najvýraznejšie investičné akcie v minulých rokoch boli regenerácia HCl, sklad kyselín, rekonštrukcia žíhacej pece č. 4, dobudovanie endo-ochrannej atmosféry systém carbocat, dusíkovo – vodíkovej ochrannej atmosféry zo zásobníkov, nová úpravárenská linka na spracovávanie výmenníkových rúr, linka na skúšanie rúr ultrazvukom, nový automatizovaný expedičný sklad, nová linka na galvanizované pozinkovanie, nový systém evidencie výroby v informačnom systéme pomocou čiarových kódov. Všetky tieto zmeny nám umožnili výrazne zmeniť vyrábaný sortiment, ktorý bol jednoduchý, určený v 80 - tych rokoch hlavne pre východný trh, na ten najnáročnejší či je to už pre energetický, automobilový a strojársky priemysel, ktorý je požadovaný hlavne od našich západoeurópskych odberateľov.
Zlúčenie ťahárni v roku 2005 nám otvorilo väčšiu možnosť zhodnocovania materiálu vzájomne medzi oboma dielňami, umožnilo nám to pružnejšie presúvať zamestnancov medzi jednotlivými strediskami, podľa aktuálneho stavu rozpracovanosti materiálu, čím dosiahujeme zvýšenie produktivity práce v obidvoch dielňach. Zlúčením riadenia do jedného centra sa výrazne zvýšila produktivita práce technicko - hospodárskych zamestnancov.

V tomto roku si pripomíname tých jubileí viac. Najvýznamnejším je 170. rokov od vzniku podbrezovských železiarní. Čo zaželáte spoločnosti k tomuto krásnemu jubileu?
- Takouto dlhou históriou sa môže pochváliť na Slovensku len málo firiem, preto musíme mať v úcte všetkých, ktorí počas tohto dlhého obdobia budovali podbrezovské železiarne. Do ďalšieho obdobia želám firme prosperitu, všetkým zamestnancom pevné zdravie a sociálnu istotu, ktorú môže zabezpečiť len stabilná práca.

Vizuálna a rozmerová kontrola na úpravárenskej linke . Foto: A. Nociarová

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová