27.7.2021 15:07:27
Mladý mechatronik

V Košiciach sa 7. a 8. februára konal prvý ročník národnej súťaže Skills Slovakia „Mladý mechatronik“, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Zapojilo sa do nej šestnásť dvojčlenných družstiev študentov stredných priemyselných škôl a stredných odborných škôl s elektrotechnickým zameraním z celého Slovenska.
Súkromnú strednú odbornú školu hutnícku ŽP zastupovali žiaci štvrtého ročníka odboru mechanik mechatronik - Andrej Kňazík a Radoslav Smugala, vedení učiteľom odborných predmetov Ing. Petrom Flaškom. Úlohou žiakov bolo vyriešiť manipuláciu obrobku zo zásobníka na definované miesto s použitím pneumatických pohonov na modulárnej mechatronickej stanici MPS. Riadenie manipulácie bolo riešené pomocou PLC. Žiaci úlohu splnili, namontovali všetky mechanické dielce, zapojili všetky hadice a káble a celá manipulácia bola funkčná podľa požadovanej sekvencie a dodatočných podmienok.
Za splnenie úlohy a aktívnu účasť v celoslovenskom finále súťaže „Mladý mechatronik“ získali naši žiaci nielen cerifikát, ale aj ďalšie skúsenosti v tomto odbore.

Foto Ing. Peter Mlynarčík

Autor (zdroj): Ing. Peter Mlynarčík