27.7.2021 14:10:09
Deň otvorených dverí v TU v Košiciach

Dňa 7. novembra sa žiaci 3., 4. a 5. ročníkov Súkromného gymnázia ŽP a Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP zúčastnili Dňa otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach. Na ceste na miesto určenia sme boli už od skorého rána. Dlhú cestu nám spríjemňoval pekný výhľad na Vysoké Tatry a príjemná atmosféra v autobuse.

Do Košíc sme dorazili okolo 9. hodiny ráno. Hneď ako prvý nás uchvátil pohľad na obrovskú budovu školy a množstvo iných študentov, ktorí sa prišli pozrieť, ako to vyzerá na vysokej. Po príchode do hlavnej budovy sa nás ujal jeden z tamojších študentov - doktorand a pomaly sme s ním vyrazili na naplánovanú trasu školským areálom.Navštívili sme biochemické laboratórium, kde nám jeden zo študentov priblížil obsah daného študijného odboru, vysvetlil nám, aké pokusy robia, na čom aktuálne pracujú a kde sa môžu po štúdiu uplatniť. Kým sme čakali na druhú časť našej skupiny, náš sprievodca nám porozprával mnoho zaujímavostí o tamojšom vysokoškolskom živote, kde sa čo nachádza, ktorý internát by nám odporučil, kde sa zabaviť... Neskôr sme sa presunuli do ďalšej budovy, kde sme navštívili laboratórium s mikroskopmi. Tu nám ďalší študent predstavil svetelné mikroskopy. Objasnil nám, na akom princípe fungujú a aké zväčšenie umožňujú. Prostredníctvom mikroskopov sme si pozreli niekoľko vzoriek a porozprával nám, na čom práve pracujú a o čo sa snažia. Našou ďalšou zastávkou bolo laboratórium s elektrónovými mikroskopmi, ktoré si však vyskúšali iba niektorí z nás. Našou poslednou zastávkou bol vodný model odlievania ocele a prezentácia o možnostiach štúdia na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

Po tejto exkurzii sme sa presunuli do nákupného centra, kde sme mali rozchod. Mnohí z nás prestávku využili na nákupy alebo chutné občerstvenie. V poobedňajších hodinách sme opustili nákupné centrum a plní zážitkov sme sa vydali na cestu domov.

Ďakujeme TUKE za príjemne strávený deň na ich akademickej pôde, riaditeľke našich súkromných škôl Ing. Anne Pavlusovej za uvoľnenie z vyučovania a možnosti zúčastniť sa dňa otvorených dverí a zároveň ďakujeme Ing. Márii Niklovej, personálnej riaditeľke Železiarní Podbrezová a.s. za poskytnutie autobusovej dopravy.


Foto Ing. Ivan Majer

Autor (zdroj): Katarína Čerňanová IV.H