27.7.2021 14:42:53
Praktické skúšky

V dňoch 7., 9. a 10. mája 2012 sa konala praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Tak, ako po iné roky žiaci končiacich ročníkov – pätnásti profesie 2262 4 00 hutník operátor, dvadsaťdeväť žiakov profesie 2413 4 00 mechanik strojov a zariadení a deväť žiakov profesie 2697 4 00 mechanik elektrotechnik - museli pred maturitnou skúšobnou komisiou preukazovať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti.

Žiaci profesie hutník operátor a mechanik strojov a zariadení, museli v prvý deň maturitnej skúšky obhajovať zadaný odborný projekt, ktorý dostali za úlohu vypracovať. Na druhý deň, preukazovali svoje schopnosti a zručnosti pri obsluhe strojov a elektrických zariadení hutníckych prevádzok, ako aj zručnosti pri opravách, demontáži a montáži jednotlivých súčasti strojov. Žiaci profesie mechanik elektrotechnik, vypracovali technologický postup pri montáži a zapájaní jednotlivých elektrotechnických zostáv, elektrotechnických obvodov. Potom podľa technologického postupu jednotlivé elektrické obvody zapájali.
Overovaním nadobudnutých vedomostí počas praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky však žiaci nekončia, nasleduje akademický týždeň na zopakovanie si učiva a prípravu na záverečnú ústnu časť maturitnej skúšky.Ukážka práce Samuela Lojku pod dozorom predsedu celoškolskej maturitnej komisie Ing. Dušana Detvana a predsedkyne Ing. Márie Kevickej. Foto: J. ZákalickýAutor (zdroj): Bc. Jozef Zákalický