27.7.2021 14:20:20
Majster SR v športovej streľbe: študent SSOŠH ŽP

Dňa 3. marca 2012 sa uskutočnili Majstrovstvá SR v streľbe zo vzduchových zbraní v Nitre. Výsledkami z predchádzajúcich súťaží sa na MSR nominoval aj študent tretieho ročníka SSOŠH ŽP Dušan Sliačan,
ktorý ziskom 575 bodov dosiahol titul majstra Slovenskej republiky v streľbe zo vzduchových zbraní – vz. PU-60 za rok 2012 v kategórii „kadet“ (16-19 rokov). Pri tejto príležitosti sme mu položili niekoľko otázok.

Kto ťa priviedol k tomuto športu a odkedy sa mu venuješ?
- K streleckému športu ma priviedol môj otec, keď som mal 9 -10 rokov. Ako každého chlapca v mojom veku vtedy zaujímali rôzne zbrane, s ktorými sme sa hrávali na vojakov. Keďže v obci Valaská, v ktorej bývam, nebola možnosť venovať sa takémuto športu, začal som navštevovať strelecký krúžok pri CVČ v Brezne. Viedol ho Štefan Švarc, ktorý ma trénuje dodnes. Najskôr som si osvojoval princípy športovej streľby, neskôr som začal dosahovať dobré výsledky v rámci školských streleckých líg, Ligy talentovanej mládeže na úrovni krajských aj celoslovenských súťaží. Následne som začal súťažiť na podujatiach Slovenského streleckého zväzu. Za získané výsledky doma i v zahraničí, som bol viackrát ocenený aj titulmi "športovec roka“.

Ako v každom športe aj v tom streleckom sú méty, ktoré chce športovec dosiahnuť. Aké sú tie tvoje? Máš aj nejaké vzory?
- Keďže disciplíny športovej streľby sú zaradené medzi olympijské disciplíny, mala by byť pre mňa métou účasť na takomto podujatí. Teraz však mám cieľ, dosahovať čo najlepšie výsledky v rámci podujatí Slovenského streleckého zväzu na Slovensku a naďalej sa zdokonaľovať v streleckých disciplínach. Okrem streľby zo vzduchovej pušky sa venujem aj streľbe z malokalibrovky, kde som získal taktiež v predchádzajúcom období titul majstra SR vo svojej kategórii. Mojimi terajšími vzormi sú úspešní slovenskí strelci, ako Jozef Gönci, alebo Zoltán Baláž.

Ako zvládaš školské povinnosti a tréningy? Iste sú náročné na čas.
- Určite, absolvovanie tréningov, príprava do školy, prípadne venovanie sa aj iným aktivitám (rád si zahrám ľadový hokej) vyžaduje množstvo času. Potom tú školu niekedy musím "doháňať". Učitelia mi však maximálne vychádzajú v ústrety a aj vďaka im a pani riaditeľke školy sa môžem zúčastňovať na streleckých pretekoch v rámci celého Slovenska.

Kto sa najviac teší z tvojich dosahovaných výsledkov?
- Najväčšiu radosť z dosahovaných výsledkov mám samozrejme ja s trénerom, nakoľko je to výsledok našej tímovej spolupráce. Potom je to bližšie okolie - rodičia, rodina, škola, ktorí ma v tomto športe podporujú. Kamaráti a spolužiaci mi fandia a niekedy si robia žarty, ale v dobrom. Za úspešné reprezentovanie obce, v ktorej bývam, som bol v minulosti odmenený aj starostom obce.

Venuješ sa nepochybne športu, ktorý je aj finančne náročný. Ako to zvládaš?
- Moju účasť v tomto športe finančne zabezpečujú viacerí. Pre vytváranie podmienok k tréningom, vybavenie zbraňou, je to hlavne Slovenský strelecký zväz, potom sú to rodičia, známi a všetci, ktorí odovzdávajú 2 percentá daní v prospech streleckého klubu. Aj touto formou všetkým za akúkoľvek podporu ďakujem. Pre zaujímavosť - orientačná cena výstroja strelca sa pohybuje rádovo od 2 500 do 3 500 eur, pričom kvalitná zbraň na stlačený vzduch alebo malokalibrovka určená k tejto športovej disciplíne, stojí v priemere od 1 300 do 4 000 eur.

Ktoré z dosiahnutých ocenení si najviac vážiš?
- Veľmi si vážim ocenenie športovca roka, ktoré mi bolo viackrát udelené za dosiahnuté výsledky a úspešné reprezentovanie okresu i regiónu, v ktorom žijem. Najviac si však v mojom športovom zápolení vážim získané tituly majstra Slovenskej republiky vo svojej kategórii, nakoľko sú odrazom mojej prípravy počas celej streleckej sezóny. Zároveň sú pre mňa motiváciou, záväzkom k dosahovaniu takých výsledkov, aby som naďalej úspešne reprezentoval náš región, našu krajinu.
Ďakujeme za rozhovor a do ďalších súťaží prajeme presnú mušku a veľa šťastia.
Autor (zdroj): redakcia