27.7.2021 14:09:25
„Viem, že vaša generácia bude na tom lepšie...“


Poslanec NR SR Dušan Čaplovič besedoval so študentmi našich súkromných škôl

Dňa 25. januára navštívil naše súkromného školy poslanec Národnej rady Slovenskej republiky PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. a predseda jej výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý besedoval so študentmi štvrtých ročníkov na tému Súčasnosť a budúcnosť Európskej únie na Slovenku. Účasť na besede prijal primátor mesta Brezna Ing. Jaroslav Demian a jeho zástupca Mgr. Ján Račák, predseda Dozornej rady ŽP a.s. Ing. Ján Banas, členovia Predstavenstva a vedenia ŽP a.s. - Ing. Ľudovít Ihring, riaditeľ pre kapitálový rozvoj a Ing. Mária Niklová, personálna riaditeľka.


Poslanec NR tému prednášky modifikoval na vzdelávanie a jeho prenos na pracovný trh s dôrazom, že len neustále sa zvyšujúca kvalita v procese vzdelávania je a bude základom rozvoja každej spoločnosti. Poukázal aj na chyby pri transformácii školstva a zdôraznil, že sa z nich treba poučiť a riešenie hľadať v praxi, v domácich podmienkach - napríklad aj v pilotnom programe SSOŠH ŽP a.s. Slovami „...spájajme ľudí z Európskej únie, hľadajme mosty, nestavajme múry..,“ komentoval súčasné turbulencie v EÚ, dôležitosť princípu solidarity a spolupráce jej členských štátov. Otázky „Na telo“ padali v rámci diskusie, v ktorej študentov zaujímala nielen súčasná situácia v EÚ, ale aj vyhliadky mladej generácie v tomto spoločenstve, či samotná osoba prednášajúceho v súvislosti s jeho vzťahom k histórii, vzdelávaniu a športu.

Po prehliadke areálu Súkromnej odbornej školy hutníckej ŽP a Súkromného gymnázia ŽP sa s nami Dušan Čaplovič rozlúčil slovami: „Navštívil som už mnoho súkromných škôl, no z tejto odchádzam duchovne obohatený v tom dobrom slova zmysle, veď program a projekt, ktorý sa realizuje v Železiarňach Podbrezová a.s. s prepojením na túto firemnú súkromnú školu je úspešný. Považujem ho za nasledovania hodný aj v iných regiónoch a myslím si, že nemusíme pripravovať ďalšie pilotné projekty, no hľadať poučenie v tomto prostredí - v oblasti odborného školstva. Pokiaľ sa budeme môcť v budúcnosti rozhodovať, určite sa oprieme o vaše skúsenosti.“

Čo vás dnes najviac zaujalo?


Tomáš ŠULKO, IV. B SSOŠH
- Beseda bola rozsiahla, jej témy ma zaujali, hlavne názor pána poslanca na kvalitu vzdelávania. Na to, že v odborných školách by mali študenti maturovať len z jedného cudzieho jazyka a zvyšný čas sa v ňom a odborných predmetoch zdokonaľovať.

Tomáš ŠULKO, IV. B SSOŠH
- Beseda bola rozsiahla, jej témy ma zaujali, hlavne názor pána poslanca na kvalitu vzdelávania. Na to, že v odborných školách by mali študenti maturovať len z jedného cudzieho jazyka a zvyšný čas sa v ňom a odborných predmetoch zdokonaľovať.

Lucia KRÁLIKOVÁ, IV. H SG
- Páčilo sa mi to, dozvedela som sa veľa vecí o Európskej únii, ale i z parlamentného života. Zaujali ma informácie smerujúce priamo k študentom, vlastné názory pána poslanca na vzdelávania, mládež ale aj šport a informácie o vzniku finančnej krízy, jej dopadoch na EÚ, na Grécko...


Nikola LUPTÁKOVÁ, IV. H SG
- Prednáška ma zaujala už svojim úvodom, v ktorom sme vnikli do histórie vzniku zjednotenia Európy, dozvedeli sa o Schumanovom pláne predloženom francúzskemu parlamentu už v 1950. Zaujali ma aj názory pána poslanca na naše súkromné školy.
    Autor (zdroj): Viera Kúkolová