27.7.2021 14:55:35
Deň otvorených dverí

Viac ako sto žiakov ZŠ a ich rodičov sa 13. decembra zúčastnilo prehliadky priestorov SSOŠH ŽP a SG ŽP. Po informáciách o možnostiach štúdia a výhodách poskytovaných ŽP a.s. (istota zamestnania, motivačné štipendium, rovnošatách, o výhodných podmienkach získania vodičského preukazu...) sa návštevníci oboznámili s výučbou v učebniach informatiky, v triedach vybavených interaktívnymi tabuľami a projektormi, s využívaním moderných výukových prostriedkov a pomôcok, ale i s priebehom výučby v odborných učebniach SSOŠH. V priestoroch dielní odborného výcviku videli prácu na strojoch, ale i pokusy v špecializovanej učebni fyziky, prezreli si vybavenie odborných učební pre mechatronikov, pneumatiku a hydrauliku. Športovo nadaných zaujali ukážky talentových skúšok, prezreli si vybavenie telocvične, posilňovne a vyskúšali trenažéry golfové, veslárske a bežecké, ako i spinningové bicykle. Veríme, že naši návštevníci odchádzali s dobrými pocitmi a že sa s nimi stretneme opäť na talentových a prijímacích skúškach.


Foto: J. Čier


Autor (zdroj): : Ing. A. Pavlusová, riaditeľka súkromných škôl