27.7.2021 13:35:11
Letný kemp informatikov 2012 v SG ŽP a SSOŠH ŽP
V ŽP Informatika s.r.o., už letný kemp organizujú niekoľko rokov pre vysokoškolákov. V súlade s touto tradíciou sme v spolupráci s ŽP Informatika s.r.o zabezpečili už štvrtý ročník letného kempu pre informatikov – našich stredoškolákov. Tohto roku sa prihlásili študenti, ktorí ukončili prvý a druhý ročník.

Kemp sa konal v termíne od 2. do 13. júla 2012. Jeho účastníci za dva týždne zvládli učivo, ktoré v škole prezentované nebolo. Bolo pre nich nové a verím, že im pomohlo rozšíriť vedomosti z oblasti výpočtovej techniky.

Predmetom výučby boli základy programovania HTML a PHP tvorba webovej stránky, ich publikovanie na webe..., oblasť, ktorá sa využíva v ŽP Informatika s.r.o. Časť z prebraného učiva majú v osnovách vo vyšších ročníkoch. V kempe sa stretli študenti so záujmom o IT, ktorí sa chcú v tejto oblasti neustále zdokonaľovať.

Súčasťou kempu bola i oblasť venovaná psychológii osobnosti, prezentácií jednotlivých účastníkov kempu a ich osobnostný rozbor.

Verím, že získané vedomosti budú ich devízou do praxe i v ďalšom štúdiu.

Viac tu: http://informatika-skoly-lopej.webnode.sk/novinky/letny-kemp-informatikov/letny-kemp-2012-webove-aplikacie/
Autor (zdroj): Ing. Ivan Štubňa