27.7.2021 12:53:23
Pomohla ti burza pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu?


Viac ako tristo ôsmakov a deviatakov základných žiakov okresu sa 7. novembra zúčastnilo burzy informácií, ktorú každoročne organizuje Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno. Tohtoročná sa konala v spoločenskej sále hotela Ďumbier a prezentovalo sa vyše dvadsať stredných škôl regiónu. Pri oboznamovaní sa s možnosťami, ktoré ponúkajú naše stredné školy sme oslovili niekoľkých žiakov základných škôl a položili im otázku:

Pomohla ti burza pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu?

Matej MEDVEĎ, Brezno
-Áno, ja som sa už rozhodol pre Súkromnú strednú odbornú školu hutnícku ŽP. Som športovec, hrám hokej a som pevne rozhodnutý nielen študovať, ale pokračovať v hokejiv škole, ktorá mi to umožní.

Tomáš BERKY, Brezno
-Stopercentne a to nielen burza, ale aj kamaráti. Niektorí tam už študujú, ďalší chcú nastúpiť, takže sme sa vzájomne informovali o podmienkach štúdia. Som rozhodnutý, idem na SSOŠH ŽP, ani som neuvažoval o niečom inom. Hrám futbal a tam budem môcť aj športovo rásť.

Patrik LEŠKO, Brezno
-
Už v ôsmom ročníku som sa zúčastnil prezentácie stredných škôl a aj po porade s mamou som sa rozhodol, že súkromná škola v Lopeji je dobrá a tak sa prihlásim na SG ŽP. Mám rád prácu na počítači, takže to bude štúdium informatiky, nakoľko tieto triedy a ich žiaci sú dobre technicky vybavení.

Marcel BULKO, Nemecká
-Ja mám ešte rok na rozhodovanie, ale už teraz rozmýšľam o ďalšom štúdiu a preto som sa zúčastnil Burzy infomácií. Bavia ma počítače, zisťujem si možnosti štúdia v tomto odbore, ktoré nám ponúkajú stredné školy v okolí. Rozmýšľam aj nad SG ŽP, no mám ešte čas na konečné rozhodnutie.

Peter NAGY, Brezno
-Nakoľko v železiarňach robí otec a aj viacerí kamaráti idú do súkromných škôl tohto podniku, chcem ísť do strednej odbornej školy aj ja. Som ešte len ôsmak, takže to bude na budúci rok. Hoci navštevujem matematickú triedu, rád hrám futbal a chcel by som sa v tejto škole v ňom presadiť a dostať sa do športovej triedy.

Martin KOSTÚRIK, Brezno
-Viem, čo by som chcel, ale ešte neviem, kde to budem študovať. Zaujíma ma elektrotechnika a do úvahy pripadá aj SSOŠH ŽP v Lopeji. Takéto rozhodnutie by malo svoje výhody, nakoľko škola je blízko a chcel by som sa v tom utvrdiť aj počas Dňa otvorených dverí súkromných škôl ŽP, no ešte neviem, ako sa mi tam podarí dostať.

Foto: V. KúkolováAutor (zdroj): Viera Kúkolová + foto