27.7.2021 15:16:02
Wu – ťi čchuän naživoŠtudenti našich súkromných škôl sa 15. mája mali možnosť oboznámiť s princípmi bojového umenia wu – ťi čchuän, vychádzajúceho z taoistického učenia o vzniku zeme. Predviedli im ho majster Su čching tý, pochádzajúci z Číny, ktorý sa týmto umením zaoberá už desať rokov a jeho žiak, Brezňan Marian Laššák, žijúci v Číne už niekoľko rokov. Princípom tohto cvičenia nie je, ako by sa zdalo násilný boj, ale v boji mäkká prispôsobivá sila poráža tvrdú. Bojovník nemusí disponovať veľkou silou a fyzickou kondíciou. S použitím malej sily dosahuje veľké výsledky, využívajúc pritom základné prírodné zákony. Správa sa ako voda, ktorá je poddajná a prispôsobivá, je však schopná v okamihu sa zmeniť na dravý živel, ktorý všetko strháva so sebou. Na dosiahnutie tohto stavu musí naplniť ďalší z princípov, a tým je voľnosť tela a ducha. Každá negatívna myšlienka bráni správnemu vykonaniu pohybu, kazí ho a spomaľuje pohyb tela a blokuje prúdenie čchi - vnútornej energie. Negatívne emócie ako strach, hnev či nedôvera vo vlastné schopnosti, sú preto neželané a škodlivé. Ak sa uvoľní telo a myseľ, energia môže voľne plynúť a podporovať pohyby. V súčasnosti v tomto bojovom umení prevláda zdravotný aspekt. Pomalým a precíteným precvičovaním zostavy sa učí vnímať svoje telo a pocity, hromadí a usmerňuje vnútornú energiu čchi a zlepšuje si tak svoje zdravie. O tom si prečítate v rozhovore s majstrom a jeho učiteľom v budúcom čísle Podbrezovana.
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová