27.7.2021 13:04:33
Test externej časti odštartoval maturitu 2012
Druhá marcová dekáda už tradične patrí všetkým nádejným absolventom stredných škôl. Tento rok začalo maturity písomnou časťou 53 žiakov Súkromnej SOŠ hutníckej ŽP a 50 žiakov Súkromného gymnázia ŽP. Maturitný týždeň otvoril v utorok 13. marca predmet slovenský jazyk a literatúra dopoludňajším testom externej časti a popoludňajšou slohovou prácou – písomnou časťou internej formy maturitnej skúšky. Rovnaké časti mal aj test z cudzieho jazyka (anglického, nemeckého a ruského), ktorý preveroval vedomosti v nasledujúci deň. Jedenásti žiaci gymnázia uzavreli písomnú časť maturít až vo štvrtok testom z matematiky.
Písomnou časťou maturít sa nekončí príprava žiakov na úspešné ukončenie štúdia, ale naopak, prichádza obdobie, kedy budú musieť zintenzívniť štúdium na to, aby už definitívne dovŕšili svoje štvorročné úsilie pri ústnej časti maturitnej skúšky. Tento rok pripadá na 21. až 24. mája. Navyše žiakov odbornej školy čaká praktická časť maturít, ktorá sa uskutoční v týždni od 7. do 10. mája.
Potenciálnym absolventom škôl prajeme do ďalšieho obdobia veľa blízkych pri sebe, ktorí im dajú podporu, veľa sily pri prekonávaní samého seba a samozrejme šťastnú ruku pri ťahaní maturitnej otázky – vstupenky do dospelosti.
Autor (zdroj): Mgr. Juraj Čief