23.9.2021 17:26:35
Dobrovoľné darcovstvo krvi, z radov študentov SSOŠH ŽP (12) a SG ŽP(10)


Dobrovoľné darcovstvo krvi
Deň sv. Valentína sa spája nielen so sviatkom zaľúbených ale aj dobrovoľným darcovstvom krvi.
Slovenský červený kríž vyhlásil pre tento rok, od 8. februára do 9. marca, akciu „ZACHRÁŇ ROMANTIKU – DARUJ KRV!“, ktorá našla odozvu aj v našich súkromných školách.

Dňa 29. februára sa v školskej klubovni už po štvrtý raz stretli zástupcovia banskobystrickej hematológie s dobrovoľnými darcami krvi, z radov študentov SSOŠH ŽP (12) a SG ŽP(10), ku ktorým sa pridali aj ich pedagógovia (6).

Ďakujeme všetkým za ich humánny čin a dúfame, že aj v budúcnosti budeme takto úspešní.
Foto: J. ČiefAutor (zdroj): Mgr. Ľudmila Tichá