27.7.2021 13:37:09
Prvé dojmy z pracoviska


Ocitnúť sa po skončení štúdia na úrade práce je dnes žiaľ už skoro samozrejmosťou. O to vzácnejšie je, že absolventom Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarní Podbrezová poskytuje zriaďovateľ neoceniteľnú možnosť – zamestnať sa. Hoci počas štúdia navštevujú odbornú prax vo výrobe materskej firmy, predsa v pozícii zamestnanca je to už iné.Zaujímalo nás, ako vnímajú prvé týždne v našej spoločnosti. Využili sme príležitosť návštevy Hutníckeho múzea v rámci školenia novoprijatých zamestnancov a tú istú otázku sme položili aj dvom absolventom vysokoškolského štúdia:Michal BAMBURA, absolvent SSOŠH ŽP hutník operátor

-Ako absolvent súkromnej školy Železiarní Podbrezová som prichádzal do styku s výrobou už aj počas odbornej praxe, akurát, že vtedy som praxoval v prevádzkarňach nového závodu a do práce som nastúpil do starého závodu do oceliarne. Hoci to bolo pre mňa niečo iné, som spokojný, aj kolektív je dobrý.


Ján ČREP, absolvent SSOŠH ŽP mechanik elektrotechnik

-Tiež už fabriku poznám, keďže ja som mechanik elektronik, aj počas praxe smeprešli celý závod. Poznal som aj starý aj nový závod. Mne bolo prakticky jedno, kde nastúpim, všade bol dobrý kolektív. Dostal som sa do oceliarne a páči sa mi, že tí starší zamestnanci sú celkom ústretoví a poradia ako na to.


Filip ĎURICA, absolvent SSOŠH ŽP

-Praxoval som v mechanickej údržbe a nastúpil som do valcovne bezšvíkových rúr. Som tu už mesiac, hoci je to krátka doba na nejaké hodnotenie, myslím si, že do kolektívu som zapadol a som celkom spokojný.


Tomáš ŠULKO, absolvent SSOŠH ŽP

-Ja už robím dva mesiace. Počas školy som chodil na prax do valcovne bezšvíkových rúr a po skončení školy som nastúpil do ťahárne rúr. Mne sa na mojom prvom pracovisku celkom páči, som v pohode, spokojný, aj kolektív je dobrý.

Ing. Vladimír HANZEN, absolvent Materiálovo technologickej fakulty v Trnave

-Nastúpil som do údržby do funkcie výrobného technológa pre údržbu. Prichádzať do styku s výrobným cyklom v takom rozsahu a pracovať v prevádzkarni, kde sa vyrábajú súčiastky ako náhradné dielce pre výrobné linky v širokom sortimente, to je výborná vstupná prax do života. Robím síce len druhý mesiac, ale je to dobré. V kolektíve je už viac skúsených, postarších kolegov, ale s ochotou pomôžu a to sa mi veľmi páči, pretože mne sa tie rady určite zídu.


Ing. Michal TRUBAČ, absolvent STU Bratislava

-Vyštudoval som odbor automatizácie, preto som nastúpil do centrálnej údržby do strediska automatizácie. Pracujem prvý mesiac, zatiaľ sa so všetkým len oboznamujem, ale ako vstupná prax je to dobré.


Foto: I. Kardhordová

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová