27.7.2021 12:59:59
ŠKOLY OPÄŤ OŽILIPrvý týždeň majú študenti za sebouNový školský rok sa začal pre študentov našich súkromných škôl 3. septembra slávnostným nástupom pred areálom škôl, za účasti členov pedagogického zboru a zástupcu zriaďovateľa Ing. Jozefa Marčoka, podpredsedu Dozornej rady ŽP a.s. a riaditeľa ŽP Šport, a.s.
V slávnostnom príhovore Ing. Anna Pavlusová, riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP (SSOŠH) a Súkromného gymnázia ŽP (SG), študentov oboznámila s povinnosťami, školským kódexom a mimoškolskými aktivitami.

Vyzdvihla skutočnosť, že zriaďovateľ zabezpečil aj pre školský rok 2012-2013 výborné podmienkypre zabezpečenie bezproblémovej prevádzky,výučby a mimoškolskej činnosti žiakov. Súkromné školy ŽP disponujú učebňou informatiky, počítačovou sieťou a internetom, nechýbajú v nichtriedy navýučbu cudzích jazykov a odborných predmetov, programovanie CNC strojov, učebňa pneumatiky a hydrauliky a iné učebne. Kvalitný proces vzdelávania sa vnich zabezpečuje prostredníctvom najmodernejších vyučovacích prostriedkov - interaktívnych tabúl, či multimediálnej techniky. Toto všetko čaká v novom školskom roku na 405 študentov, z toho 266 zo SSOŠH ŽPa 139 zo SG ŽP. Do prvých ročníkov nastúpilo 71 žiakov do odborov hutník operátor, mechanik strojov a zariadení, mechanik mechatronik a obrábač kovov a na gymnaziálne štúdium 45.

Riaditeľka pripomenula pravidlá odmeňovania za prácu v ŽP v odbornej príprave, prospechové štipendium pre žiakov SG, ako ajpri dodržiavaní štatútu bezpečnosti s motiváciou pre najlepšie triedy. Študentov prvých ročníkov zaujali možnosti vybavenia bankomatovými kartami a dochádzkový systém realizovaný prostredníctvom čipových kariet, slúžiacich aj na objednávanie stravy.
V priebehu prázdninových mesiacov sa menili nielen interiéry, ale aj exteriéry areálu školy. Renovácia pokračovala s cieľom zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre užívateľov objektov. Pribudli nové okná, upravený bol vstup do budovy a vrátnica, práce pokračovali aj v priestoroch internátu..

Nový školský rok priniesol aj zmeny v zložení pedagogického zboru, do ktorého prišli noví pedagógovia - Mgr. Marcela Korimová, Mgr. Miroslava Medveďová, Mgr. Janka Morongová, Mgr. Martina Stieranková a Mgr. MáriaTeniaková.

V závere slávnostného nástupu vystúpil zástupca zriaďovateľa Ing. Jozef Marčok, ktorý študentom zaželal veľa úspechov do nového ročníka a zdôraznil, že „...len dobre pripraveným šťastie praje.“


Foto: A. NociarováAutor (zdroj): Viera Kúkolová