27.7.2021 14:12:32
MLADÝ ZVÁRAČ 2012

Stredná odborná škola technická Tlmače v spolupráci s Cechom zváračských odborníkov Trnava a Slovenskými energetickými strojárňami Tlmače usporiadali 12. marca 2012 pre 34 žiakov z pätnástich stredných odborných škôl piaty ročník súťaže vo zváraní „MLADÝ ZVÁRAČ 2012“.

Uskutočnila sa v Zváračskej škole SES a.s. Tlmače, v ktorej bolo vďaka kvalitným podmienkam, vytvoreným SES, zorganizovaných už niekoľko zváračských podujatí na vysokej úrovni. Cieľom súťaže bolo stretnutie žiakov zo škôl s podobným odborným zameraním a preverenie ich zručností v praktickej súťaži. Po oficiálnom otvorení súťaže, si každý zo súťažiacich vyžreboval číslo a absolvoval súťažné úlohy v jednej z troch kategórií:
- metódou 111 MMA (zváranie obalenou elektródou), v ktorej súťažilo10 žiakov,
- metódou 141 TIG (zváranie volfrámovou elektródou v inertnom plyne) sútažilo 5 žiakov,
- metódou 135 MIG/MAG (zváranie taviacou sa elektródou v aktívnom plyne), počet súťažiacich 19 .
V priebehu súťaží sa konala výstava a prezentácia výrobcov a predajcov zváracej techniky. Na slávnostnom vyhodnotení, v Súkromnej odbornej škole technickej Tlmače, predseda poroty doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD. z Cechu zváračských odborníkov Trnava skonštatoval, že aj v tomto roku mala komisia náročnú úlohu pri hodnotení vyrobených súťažných vzoriek zvarov, ktorých kvalita bola veľmi vyrovnaná. Prví traja súťažiaci z každej kategórie získali hodnotné sponzorské ceny a všetci súťažiaci si odnášali spomienkové predmety od SES a.s. Tlmače. Študenti našej SSOŠH mali v tejto súťaži premiéru. Najúspešnejší bol Patrik Bulla, štvrták z odboru mechanik mechatronik, v metóde 135 MIG/MAG obsadil piate miesto.
Najlepší mladí zvárači postupujú do 16. ročníka medzinárodnej súťaže, ktorá sa uskutoční17. a 18. apríla vo Frýdku-Místku.
Autor (zdroj): Ing. Peter Mlynarčík