27.7.2021 14:50:47
Podaj pomocnú ruku!

Slovenský Červený kríž pokračoval v roku 2012 v humanitárnej akcii, ktorá sa primárne zameriavala na prvodarcov krvi z radov mladých ľudí, hlavne študentov. V tomto roku sa niesla pod heslom „Podaj pomocnú ruku“. Už počas prvých troch týždňov kampane darovalo vzácnu tekutinu viac ako dvanásť tisíc študentov, z toho prvodarcovia predstavovali štvrtinu. Odbery prebiehali prevažne v priestoroch stredných a vysokých škôl, ale i v študentských domovoch na celom Slovensku.

V priestoroch súkromných škôl Železiarní Podbrezová sa mobilný odber krvi uskutočnil v druhej polovici kampane, ktorej organizátorku Mgr. Ľudmilu Tichú sme požiadali o bližšie informácie:

-So sviatkom všetkých žiakov a študentov - Medzinárodným dňom študentov, spájame aj mesiac „Študentskej kvapky krvi“. Organizátorom každoročnej kampane, ktorá sa v tomto roku začala 15. októbra a končila 16. novembra, bol už po osemnásty raz Slovenský Červený kríž, s ktorým úzko spolupracujeme.

Koľko darcov a prvodarcov odovzdalo krv?
-Mobilná jednotka z Banskej Bystrice 9. novembra uskutočnila od 8. hodiny odbery v klubovni Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP a Súkromného gymnázia ŽP. Kampane, ktorú sme zorganizovali v našich priestoroch už po piaty raz, sa zúčastnilo 26 darcov, z toho boli štyria pedagógovia, dvanásti gymnazisti a desiati žiaci odbornej školy.

Boli aj prípady, že študenti chceli darovať krv a nemohli?
-Áno. Tí čo sa do kampane nezapojili v škole, napr. zo zdravotných dôvodov, môžu darovať krv aj mimo kampane na pracoviskách Národnej transfúznej stanice SR, alebo hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc.

Čo podľa vás motivuje mladých k darcovstvu?
-Niekedy je to vzor rodičov alebo vyučujúcich, ktorí sú darcami krvi, no u nás je to aj pocit zodpovednosti a spolupatričnosti. Mali sme už spolužiakov, ktorí potrebovali krv a zdalo sa nám prirodzené, že my zdraví im dáme niečo, čo oni nemajú.Foto: J. Čief

Autor (zdroj): Viera Kúkolová