Regionalne noviny obcanov Brezna, Horehronia a Stredneho rudohoria
TIRAZ

REGIONALNA TLAC. ARCHIV TIRAZ KONTAKT

HOREHRONIE - reginalne noviny obcanov Brezna, Horehronia a Stredneho rudohoria.
Vydavatel Mestske kulturne stredisko v Brezne v spolupraci so Zdruzenim miest a obci Horehronia a Stredneho rudohoria.

Sefredaktorka: Mgr. Eva Vongrejova
Zastupkyna sefredaktorky : Mgr. Maria Sajgalikova
Redaktorka: Bc. Dagmar Mihokova.

Adresa redakcie:
Namestie gen. M.R.Stefanika 2
977 01 BREZNO
tel./fax : +421- 48- 611 2315.

Vychadza tyzdenne v stredu, uzavierka vo stvrtok, sport v pondelok.
Distribucia PNS, sukromne agentury, predajne v meste a obciach, kameloti.
Graficka uprava a tlac HLP grafik Brezno. Registrovane pod cislom OU-OMT 2/1992. Nevyziadane rukopisy redakcia nevracia. Rozsiruje PNS, objednavky a predplatne prijima kazda posta, dorucovatel, predajne PNS. Objednavky zo zahranicia vybavuje PNS s.p. Pribinova 25, 813 81 Bratislava.


REGIONALNA TLAC ARCHIV TIRAZ KONTAKT