Týždenník pre mesto Brezno a obce okresu Brezno
               

TIRÁŽ

 
 

REGIONALNA TLAC ARCHIV TIRAZ KONTAKT

HOREHRONIE - reginalne noviny obcanov Brezna, Horehronia a Stredneho rudohoria.
Vydavatel Mestske kulturne stredisko v Brezne

Sefredaktorka: Mgr. Eva Vongrejova

Adresa redakcie:
Svermova 7
977 01 BREZNO
tel./fax : +421- 48- 611 2315.
inzercia: tel:6111547
e-mail: horehronie@stonline.sk

Vychadza tyzdenne v utorok, uzavierka v stredu (inzercia v utorok  ), sport v pondelok.
Distribucia POPP PRES D.A., spol. s r. o., predajne v meste a obciach, kameloti.
Graficka uprava a tlac HLP grafik Brezno. Registrovane pod cislom OU-OMT 2/1992. Redakcia si vyhradzuje pravo neobjednane prispevky kratit. Nevyziadane rukopisy redakcia nevracia. Rozsiruje distribucna agentura TOPP PRES D: A., spol. s r.o., Partizanska 33, Banska Bystrica, tel: 048/4141788.


REGIONALNA TLAC ARCHIV TIRAZ KONTAKT