20.7.2023 11:03:33
Čo znamená tvoje meno?

DÁŠA – domáca podoba mena Dagmar (dag + mar) – slávny deň, dom. Dašena.
MALVÍNA – z nem. Malwine (mahal + wini) – priateľ práva, blízke mená rus. Maľvina, maď. Malvin, dom. Malva, Maika.
ERNEST – z nem. ernust – vážny, čestný, rozhodný, nem. Ernst, tal. Ernesto, čes. Arnošt, maď. Ernó, dom. Erno, Ero, Erino.
RASTISLAV – slovan. meno s pôv. významom – rastie v sláve, rozmnožuje slávu, blízke mená Krescenc, čes. Rostislav, dom. Rasťo.
RADOVAN – slovan. meno s pôv. významom – radujúci sa, rozradovaný, starší variant bol Radvan, dom. Rado.
DOBROSLAV – slovan. meno s pôv. významom – oslavujúci dobro, slávny dobrotou, dobrý.
KRISTÍNA – z gréc. christianos – kresťan, bulharsky Christa, francúz. Chrétiena (Kretiena), dom. Krista, Tina.
NATAŠA – pôv. rus. dom. podoba mena Natália, natalis – deň narodenia alebo skôr z (Christi) natalia – Vianoce, t.j. vianočná.
BOHDANA – slovan. meno vzniklo ako paralela gréc. Theódóros, s pôv. významom - bohom daný, boží dar, u juž. Slovanov častejšie je meno Božidara, blízke mená Deodata, Dorota.
DRAHOMÍRA – slov. meno s pôv. významom – komu je drahý mier, dom. Drahuša, Draha.
DALIBOR – slov. meno s pôv. významom – vzďaľuj, odďaluj boj, variant gréc. mien Telemach, Telesfor.
VINCENT – z lat. Vincentius – premáhajúci, víťaziaci, pôv. významom blízke mená Viktor, čes. Vincenc, Čeněk, poľ. Wincenty, maď. Vince, Bence, tal. Vincenzo, nem. Winzenz, dom. Vinco.
ZORA – slov. meno s pôv. významom – zora, zornička, blízke sú mená Apolónia, Auróra.
MILOŠ – pôv. dom. podoba mena Miloslav alebo utvorené priamo z prídavného mena – milý, milovaný.
TIMOTEJ – z gréc. Timotheos – uctievajúci boha, staršia podoba Timoteus, pôv. významom blízke sú mená Bohuslav, Ctiboh, rus. Timofej, maď. Timót, dom. Timo.


Autor (zdroj): Internet